Bravis klaar voor de toekomst na verdeling van zorg

INGEZONDEN MEDEDELING (bewerkt door de redactie)

BERGEN OP ZOOM / ROOSENDAAL – De afgelopen drie jaar vond in het Bravis ziekenhuis een omvangrijke verschuiving van zorg plaats. Deze verdeling van zorg is een resultaat van de afspraken die gemaakt zijn bij de fusie in 2015 tussen het toenmalig Franciscus ziekenhuis en Lievensberg ziekenhuis. Bij de fusie is vastgesteld dat de twee locaties een eigen profiel krijgen. Locatie Bergen op Zoom richt zich voornamelijk op de acute en complexe behandelingen. Op locatie Roosendaal ligt de nadruk op de planbare- en oncologische zorg.

Bij die verdeling van zorg staat het leveren van de beste zorg voor patiënten voorop. De concentratie van klinische zorg is nodig om de kwaliteit van de zorg hoog te houden en zorg binnen de regio te behouden. Hierbij is de visie van het Bravis ziekenhuis: zorg dichtbij huis waar het kan, verder weg als het beter is. “Het is echter niet het meest ideale plaatje”, zegt Bianka Mennema, lid Raad van Bestuur. “Het meest optimale zou alles onder één dak zijn, maar dat is nu niet mogelijk. We streven er naar de kritisch zieke patiënt op de juiste locatie op te nemen en daarnaast doen we er alles aan om er voor te zorgen dat de patiënt zo weinig mogelijk verplaatsingen heeft tussen beide locaties. Maar helemaal voorkomen kunnen we het niet”.

De locaties in Bergen op Zoom en Roosendaal blijven allebei uitstekende basiszorg bieden.  De twee locaties hebben elk een kliniek, een Spoedeisende Hulp, operatiekamers en een Intensive Care. Elk ingericht voor de benodigde zorg passend bij het locatieprofiel. Bijvoorbeeld, op locatie Roosendaal is de operatieafdeling na 17.00 gesloten omdat de planbare zorg tijdens kantooruren plaatsvindt. Op deze manier maakt het Bravis ziekenhuis doelmatig gebruik van haar middelen.

Voordelen zorg op één locatie

Door delen van de zorg op locatie te concentreren is het mogelijk om deze specifiek voor één patiëntengroep in te richten. Het voordeel hiervan is dat de behandeling bestaat uit een samenwerking tussen verschillende specialismen. Een goed voorbeeld hiervan is de gebroken heup, waar de behandeling een samenwerking is tussen de specialismen orthopedie, chirurgie en geriatrie. Door de planbare zorg op locatie Roosendaal te concentreren is de zorg efficiënter te organiseren. Denk hierbij aan een verkorte wachttijd voor een operatie en een korter verblijf in het ziekenhuis. Daarbij heeft de patiënt meer zekerheid dat zijn geplande operatie doorgaat omdat er geen spoedoperaties meer tussendoor komen. 

Wat betekent dit voor patiënten?

“De verdeling van zorg hebben we gedaan om het voor de patiënt beter te maken”, benadrukt Richard Pal, voorzitter Vereniging Medische Staf. “Door de deskundigheid op één plek te bundelen en het beste van twee werelden te combineren, wordt de kwaliteit van de zorg nog beter dan hij nu al is. De gevolgen voor de patiënt en naaste familie blijven beperkt. Patiënten kunnen nog steeds op alle locaties terecht voor een bezoek aan de polikliniek. Ook dagopnames vinden op beide locaties plaats maar de indicatie kan soms bepalen op welke locatie de patiënt geholpen kan worden. Dat geldt ook voor opnames in de kliniek. Het kan voorkomen dat een patiënt op een andere locatie dan voorheen wordt opgenomen of zich op de SEH van de andere locatie moet melden”.

Hoe ziet het eindplaatje er uit?

Locatie Bergen op zoom

Locatie Bergen op Zoom heeft een profiel met het accent op de complexe en acute zorg. Dit houdt in dat de spoedzorg met verdenking op een operatie naar locatie Bergen op Zoom gaat. De acute neurologische zorg gaat al sinds oktober 2016 alleen nog naar maar naar locatie Bergen op Zoom. Ook de complexe chirurgie, zoals de robotchirurgie, vindt op deze locatie plaats. Voor deze zorg zijn aparte voorzieningen ingericht zoals een grotere Intensive Care en een operatieteam dat dag en nacht klaarstaat.

De volgende specialisaties zijn met hun klinische zorg gevestigd in Bergen op Zoom:

 • Geboortezorg
 • Kinderen (alle ingrepen)
 • Acute neurologie (hersenbloeding of –infarct)
 • Trauma
 • Complexe chirurgie
 • Gastro-Enterologische chirurgie
 • Longchirurgie
 • Robotchirurgie (inclusief de oncologie)
 • Vaatchirurgie
 • Bariatrie
 • Longgeneeskunde

Locatie Roosendaal

De locatie Roosendaal heeft een profiel met het accent op de oncologische en planbare zorg. Dit houdt in dat de planbare ingrepen voortaan in Roosendaal plaatsvinden, zoals vervanging van heup en knie en operaties aan een liesbreuk of galblaas. Begin juni 2018 zijn ook de interne geneeskunde en de cardiologische zorg (inclusief de CCU en EHH) naar locatie Roosendaal verplaatst, inclusief de acute opvang. 

De volgende specialisaties zijn met hun klinisch zorg gevestigd in Roosendaal:

 • Oncologische zorg
 • Planbare zorg (alle chirurgische ingrepen, met uitzondering van de Bariatrie)
 • Interne geneeskunde/Maag-, Darm-, Leverziekten
 • Cardiologie
 • Dialysezorg

Daarnaast is besloten het pijncentrum, het  oogheelkundig behandelcentrum en het slaapcentrum te concentreren op locatie Roosendaal, nadat de daarvoor benodigde ruimten zijn verbouwd. Deze verschuivingen vinden in het najaar van 2018 plaats.

Toekomst

“We zijn nu klaar met het verdelen van de zorg over beide locaties. Het verbouwen van de poliklinieken en de renovatie van afdelingen gaan alleen nog even door”, aldus Bianka. “De kamers en sanitair worden moderne verblijven die van alle hedendaagse gemakken zijn voorzien. We krijgen een mooie up-to-date kliniek. Verder zijn we druk bezig met het ontwikkelen van een toekomstvisie voor ziekenhuiszorg in de regio. We moeten kunnen inspelen op ontwikkelingen in de zorg die op ons afkomen en blijven aansluiten op de behoeften in onze regio”.