Bravis ziekenhuis herinnert patiënten met e-mail aan afspraak

INGEZONDEN MEDEDELING

BERGEN OP ZOOM / ROOSENDAAL – Het Bravis ziekenhuis werkt voortdurend aan het verbeteren van de informatie van en naar de patiënten. Zo worden sinds kort patiënten met een e-mail herinnerd aan hun afspraak in het ziekenhuis.

Patiënten van het Oncologie Centrum en van de polikliniek Dermatologie ontvingen een aantal weken een herinnering aan hun afspraak. Uit deze pilot blijkt dat deze mailservice door veel mensen op prijs wordt gesteld. Het Bravis ziekenhuis maakt nu de afspraakherinnering bij alle poliklinieken mogelijk.

Drie dagen
Patiënten ontvangen nu drie dagen vóór de afgesproken datum een mailtje. Voorwaarde is wel dat het e-mailadres in het ziekenhuis bekend is. Patiënten kunnen dit persoonlijk doorgeven bij elke polikliniek van het Bravis ziekenhuis of zelf thuis, na te zijn ingelogd, invullen op MijnBravis via www.bravisziekenhuis.nl.

Zorggerelateerd
Het e-mailadres van patiënten van het Bravis ziekenhuis wordt alleen gebruikt voor zorggerelateerde informatie, bijvoorbeeld voor een afspraakbevestiging, afspraakherinnering of herinnering om nuchter te zijn voor een operatie. Privacygevoelige (medische) gegevens wordt dus niet met een e-mail naar de patiënt verzonden.