Bravis ziekenhuis is seniorvriendelijk

INGEZONDEN MEDEDELING (bewerkt door de redactie)

BERGEN OP ZOOM / ROOSENDAAL – Het Bravis ziekenhuis is volgens KBO-PCOB een seniorvriendelijk ziekenhuis. Het ziekenhuis kreeg van de seniorenorganisatie voor beide locaties een keurmerk.

Bianka Mennema, lid van de Raad van Bestuur van het Bravis ziekenhuis: “De zorg voor kwetsbare ouderen is in ons ziekenhuis een belangrijk speerpunt. Ik ben er trots op dat de inspanningen van al onze medewerkers om goede zorg te leveren voor kwetsbare ouderen zijn terug te zien in de toekenning van dit keurmerk.”

Rol voor Cliëntenraad

Caroline van Doorn-van Gurp, voorzitter van de Bravis Cliëntenraad: “In de vernieuwde kwaliteitsaspecten van het keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis is een nadrukkelijke rol voor de Cliëntenraad opgenomen. De raad heeft daar uiteraard graag aan meegewerkt. Het behalen van het keurmerk is, zeker gezien de leeftijdsopbouw van onze patiënten/cliënten, van grote waarde voor het ziekenhuis. De Cliëntenraad is dan ook verheugd dat het keurmerk is toegekend. Dit is echter een eerste stap: van belang is nu dat zaken die in de toekomst verbetering behoeven voortvarend worden opgepakt.” 

Kwaliteitseisen
KBO-PCOB beoordeelde de ziekenhuislocaties op 14 kwaliteitscriteria. Elke twee jaar worden ook de kwaliteitseisen voor het keurmerk aangescherpt. Absolute voorwaarde blijft de aanwezigheid en inzet van een team geriatrie, evenals een goede overdracht na ontslag. Voor het keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis 2017-2018 is gekeken naar hoe het ziekenhuis de oudere patiënt betrekt bij het behandelbeleid en of er op de spoedeisende hulp extra aandacht is voor ouderen.

Om te prikkelen

KBO-PCOB is met ruim een kwart miljoen leden de grootste seniorenorganisatie van Nederland. Met het keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis wil de vereniging ziekenhuizen prikkelen om extra maatregelen te treffen, die er voor kunnen zorgen dat ouderen maximaal profijt hebben van een ziekenhuisopname en dat heropnames worden voorkomen.

Foto (Bravis):Bianka Mennema