BSD enthousiast over Fitfabriek, wil weten of dit wordt voortgezet

BERGEN OP ZOOM – De Fitfabriek organiseert sportieve activiteiten voor jongeren, veelal op wijkniveau. Volgens de BSD met groot succes. Raadslid Farid El-Khassim wil daarom weten van het college of ook komende jaren gerekend kan worden op dit initiatief.

El-Khassim meldt in een brief dat zijn partij grote waarde hecht aan de leefbaarheid van de wijken. Hij deelt zelfs nog een compliment uit aan wethouder Yvonne Kammeijer, die daar ook geregeld te vinden is. ‘Een betrokken bewindsvrouw’, aldus de BSD, die blij is met de aandacht van het college voor de wijken.

Meer beleid

Onderdeel van het verbeteren van die leefbaarheid zijn de activiteiten van de Fitfabriek, die ook echt aanslaan bij de jeugd en dus blijken te werken. Daar is steeds stapsgewijs -vaak per half jaar bekeken- budget voor vrijgemaakt, is de BSD ter ore gekomen. Volgens El-Khassim heeft de aanpak zich echter al wel bewezen. Hij zou graag zien dat het college zich wat meer op lange termijn uitspreekt over de financiële ondersteuning van de Fitfabriek-aanpak op locatie, die zelfs de overlast in buurten zou hebben verminderd. Het raadslid roep B en W op eens goed in kaart te brengen wat de werkelijk behaalde resultaten tot nu toe precies zijn en er vervolgens een wat langdurigere visie aan te koppelen. Daarnaast zou hetzelfde moeten gebeuren voor de aanpak van werkelijk ontspoorde jongeren of jeugd waarbij dat dreigt te gebeuren.

Adbeelding (uitsnede): Pixabay/Clker-Free-Vector-Images