BSD stelt vragen over jaarlijkse check constructie De Schelp

BERGEN OP ZOOM – Enkele uren nadat bekend werd dat zwembad De Schelp voorlopig dicht moet wegens de aantasting van RVS bouten in de constructie, heeft Louis van der Kallen al een brief over de kwestie gestuurd. Hij wil inzage in de onderzoeksrapporten.

Aan het eind van donderdagmiddag 8 maart maakten de gemeente en directie van zwembad De Schelp plots bekend dat de locatie per direct gesloten is. Aanleiding is een rapport van een extern, hiervoor ingehuurd, onderzoeksbureau. daaruit blijkt dat de RVS bouten in de constructie van het pand tekenen van corrosie vertonen, dermate dat het er officieel als onveilig wordt beschouwd voor aanwezigen. Nader onderzoek moet uitwijzen hoe groot de schade exact is en wat er aan te doen valt.

Vraagtekens bij controle

Namens de BSD heeft Louis van der Kallen dezelfde avond nog een brief gestuurd aan het college. Hij is nogal verbaasd over deze plotse uitslag, omdat eerder was aangegeven dat er jaarlijks wordt gecontroleerd. In 2015 vroeg hij al eens naar de veiligheid daar en kreeg toen als antwoord: “Naar aanleiding van het ongeval in Tilburg wordt de constructie van het zwembad jaarlijks gecontroleerd door een geaccrediteerd instituut. Mocht uit het jaarlijks onderzoek blijken dat onderhoudsmaatregelen nodig zijn dan worden die direct uitgevoerd.”

Van der Kallen en zijn fractie hebben blijkbaar redenen om de controles in twijfel te trekken. Zijn partij vraagt met een beroep op de WOB inzage in de onderzoeken, geeft hij aan in de brief aan B en W.

Stockfoto: Pixabay/Monoar Rahman Rony