BSD’er Van der Kallen neemt geen genoegen met nieuw parkeerbeleid

BERGEN OP ZOOM – Hij noemt het “een regelrechte inperking van de praktische vrijheden van een burger die daar dik voor betaalt”. Louis van der Kallen vindt dat de regels voor houders van een tweede parkeervergunning alsnog moeten worden gewijzigd.

De BSD’er neemt geen genoegen met de nieuwe parkeerregeling die de gemeente ondertussen middels folders aan alle vergunninghouders heeft medegedeeld en uitgelegd. Hij heeft problemen met de opgelegde zonering voor houders van een tweede vergunning. Die moeten vooraf kiezen of ze ten noorden dan wel ten zuiden van de binnenstad kiezen als uitvalsgebied, ze mogen niet meer met beide wagens in het centrum parkeren. Juist daar wringt de schoen bij Van der Kallen.

Opnieuw langs de raad

Volgens de gemeente moest er wat gedaan worden om misbruik van de tweede centrumvergunning te voorkomen. De nieuwe regels zijn echter nooit op deze wijze met de raad besproken en dat kan niet, vindt Van der Kallen. Het is een verslechtering voor centrumbewoners met twee vergunningen en daar heeft in zijn ogen de raad nooit opdracht dan wel toestemming voor gegeven. Hij vindt het niet alleen een inperking van duurbetaalde vrijheden maar verwijt het college zelfs verkeerd gebruik van macht. Er is maar één oplossing voor de BSD fractievoorzitter: de tweede centrumvergunning dezelfde rechten als voorheen geven, waar het parkeren in de zones 1, 2 en 3 betreft. Wat de lokale sociaal-democraat betreft wordt de nieuwe parkeerregeling door de raad eerst nog eens tegen het licht gehouden en aangepast. De verspreidde folders kunnen dan dus bij het oud papier.