CDA en Lijst Linssen informeren naar stand van zaken ‘Dogs in Touch’

BERGEN OP ZOOM – Zowel het CDA als Lijst Linssen hebben een schrijven aan het college gezonden over een langslepende kwestie. Al jaren wil 'Dogs in Touch' een hondensportcentrum beginnen op Het Laag. Niet alle omwonenden zijn het daar mee eens. Knopen worden er echter door de gemeente maar niet over doorgehakt.

In een loods aldaar wil 'Dogs in Touch' onder meer een parcours aanleggen waarlangs honden kunnen rennen en allerlei uitdagingen tegenkomen. Het is weliswaar binnen maar toch zijn er buurtgenoten bang voor overlast. De kwestie is menigmaal besproken, onder meer in commissies en in de gemeenteraad. Toch wordt er geen besluit genomen door de gemeente, waardoor de onzekerheid voor zowel de buurt als de ondernemer blijft.

Geen terugkoppeling

Vrijdag kwam Annette Stinenbosch namens het CDA met vragen. Ze vernoemd daar tevens de VVD in. Die partij had in de commissie van december 2017 ook al eens geïnformeerd naar de stand van zaken en daar zou op terug gekomen worden, wat dus niet gebeurde. Terwijl al in juli door het college was beloofd, in een brief gericht aan de raad, dat in november een voorstel zou volgen. Het CDA wil weten hoe dit kan.

Sollen met belangen

Sander Siebelink van Lijst Linssen gaat nog wat verder. Hij schrijft te vinden dat er gesold wordt met de belangen van de aanvrager. Er zouden op het stadskantoor steeds weer nieuwe argumenten worden bedacht waarom het eigenlijk niet kan, terwijl 'Dogs in Touch' al heel wat consessies heeft gedaan in het oorspronkelijke plan. De kosten voor de inittiatefnemer lopen alleen maar op en duidelijkheid blijft achterwege. Siebelink en zijn fractie willen dat het college klare wijn gaat schenken en met opheldering komt in de commissie Stad & Ruimte van woensdag aanstaande.

Foto: Pixabay/cocoparisienne