CDA schaart zich achter idee wooncorporaties: houd huur in op uitkering

BERGEN OP ZOOM – Het is een terugkerend vraagstuk voor veel wooncorporaties: Hoe om te gaan met huurders die moeite hebben met het tijdig voldoen van de betreffende maandelijkse lasten? Recent meldden een aantal directeuren en bestuurders van corporaties uit de regio, waaronder Ton Ringersma namens Stadlander, voorstander te zijn van het inhouden van die bedragen op de uitkering. In ieder geval in bepaalde situaties en vooral om te voorkomen dat mensen in grote problemen komen. Het CDA is eenzelfde mening toegedaan, melden raadslid Erik Verbogt en duoraadslid Hilde Martens.

In een brief aan het college vraagt de CDA-fractie opnieuw aandacht voor de problematiek, wat in 2015 ook al eens gebeurde met een motie inzake betalingsachterstanden bij armoedebeleid. Vorig jaar stelde de partij opnieuw vragen, vanwege een onderzoek van Stadlander waaruit bleek dat een uithuiszetting de samenleving al snel een ton kost. Het toenmalige college gaf daarop aan dat het inhouden van huur op uitkeringen het nodige extra werk zou betekenen voor het ambtenarenapparaat van de ISD.

Zelfredzaamheid

Het idee laat ook de huidige lokale fractie van de christendemocraten niet los. Een nieuwe brief vraagt aan B en W of de 100.000 euro per huisuitzetting opweegt tegen de extra ISD-kosten die gemaakt zouden worden als het idee van de wooncorporaties wordt uitgevoerd. Verbogt en Martens geven toe zich te realiseren dat je met het vooraf inhouden van huur wellicht de eigen verantwoordelijkheid van mensen inperkt. Maar ze melden tevens dat er te vaak van wordt uitgegaan -ook door overheden- dat iedereen beschikt over die zelfredzaamheid en kennis van regels. Ze pleiten voor het in een huurcontract opnemen van voorwaarden die het mogelijk maken om die huur al op een uitkering in te houden als het nodig blijkt, zelfs met de nieuwe privacywetgeving.

Voorkomen beter dan genezen

Van het college wil de fractie weten of er al mensen zijn die gebruik maken van de mogelijkheid om huur direct over te laten maken door de ISD. De wethouder heeft namelijk vanwege een eerdere motie toegezegd daar werk van te maken. Tevens vragen Verbogt en Martens aan B en W of er de bereidheid is om met Stadlander te bespreken wat er verder mogelijk is om de veel voorkomende schuldenproblematiek aan te pakken. Voorkomen is beter dan genezen, aldus het CDA, en als het eenmaal een zaak voor de deurwaarder is geworden zijn oplossingen niet eenvoudig meer te vinden.

Afbeelding: Pixabay / Alexander Stein