Coalitie fluit wethouder terug: géén brandbrief ambulancezorg

BERGEN OP ZOOM – Een bijzondere wending in de Bergse gemeenteraad over de toekomstige aanbesteding van het ambulancevervoer. BSD, CDA, PvdA en GroenLinks dienden gezamenlijk een motie in waarin het college werd opgeroepen om in gesprek te gaan met de minister over 'nut en noodzaak' van een eventuele aanbesteding per 2018. De vier oppositiepartijen vrezen dat de kwaliteit van de ambulancezorg in het geding is als deze uit handen gegeven wordt aan externe marktpartijen. Ondanks de toezegging van de wethouder om de kwestie bij politiek Den Haag aanhangig te maken, stemde de coalitie 'en bloc' tégen, evenals oppositiepartij Lijst Linssen.

Wethouder Yvonne Kammeijer voelde er weinig voor om direct met de minister in gesprek te gaan, waartoe de motie aanvankelijk opriep. Na een korte schorsing is de motie aangepast; géén gesprek, wél een brandbrief richting Den Haag. Prima, zei de wethouder, en ze beloofde het onderwerp in de eerstkomende bestuursveradering van de intergemeentelijke dienst RAV (Regionaal Ambulance Vervoer) aan de orde te stellen. "En met een gezamenlijke brief van de 45 deelnemende gemeenten staan we sterker", sprak de lokale bewindsvrouwe. Toen echter de gewijzigde motie in stemming werd gebracht, bleken de voltallige coaltie -incluis D66, de partij van Kammerijer- plus Lijst Linssen tégen te stemmen.

Geen weerwoord mogelijk

Verbazing alom bij de BSD. "De wethouder heeft ons zojuist een toezegging gedaan, wil zij die wél nakomen dan?",vroeg BSD-woordvoerder Piet van den Kieboom. Wethouder Kammeijer had de microfoonsknop al ingedrukt om te antwoorden maar burgemeester Petter brak haar af. Er was geen weerwoord mogelijk. "De motie is verworpen", sprak de raadsvoorzitter resoluut. Een 'ja maar' van de wethouder had geen zin; Petter ging door naar het volgende agendapunt. Discussie gesloten.

Fotobijschrift: wethouder Yvonne Kammeijer mag van haar coalitiegenoten géén brandbrief over de ambulancebrief naar Den Haag sturen. Zij werd in de raad teruggefloten, nadat zij toezeggingen had gedaan richting oppositiepartijen BSD, CDA, GroenLinks en PvdA. (Archieffoto, D66 BoZ)