College van B en W roept gemeenteraad op nee te blijven zeggen tegen Biomoer plannen

BERGEN OP ZOOM – De provincie Noord-Brabant haalde eerder bakzeil bij pogingen de uitbreiding van het bedrijf BioMoer buiten de gemeente Bergen op Zoom om te regelen, ondanks het feit dat het Bergs grondgebied betreft. Dus is nu alsnog de gemeenteraad gevraagd zich uit te spreken over die voornemens. Het college stelt de raadsleden voor niet in te stemmen met de benodigde verklaring.

Voorheen had de gemeente alleen een adviserende rol in de kwestie. Totdat bleek dat de uitbreiding van de mestverwerkingsactiviteiten nog een aardige impact heeft op de omgeving, onder meer voor wat betreft de omliggende natuur. Nu dient de provincie dus van de gemeenteraad een zogeheten 'Verklaring van geen bedenkingen' te krijgen, waarmee Bergen op Zoom aan zou geven geen problemen te hebben met de uitbreiding. Burgemeester en wethouders roepen de raadsleden in een uitgebreid schrijven daar niet mee in te stemmen.

Overlast voor omwonenden

Met name het kleine natuurgebied Het Pottersbos zou te lijden kunnen krijgen onder de activiteiten van de vergistingsinstallatie, meldt de brief aan de raadsleden. Ook omwonenden hebben al heel wat keren laten weten weinig zin te hebben in de actitiveiten van en om BioMoer. Een veel gehoorde klacht is onder meer het vrachtverkeer van en naar het bedrijf, dwars door de verder zo landelijke en rustige omgeving. Bovendien zijn er plannen om het Halsters Laag als natuurgebied verder te ontwikkelen. Daar past een mestverwerkingscentrale ook niet echt tussen, qua plaatje en milieuwaarden. Ondanks de belofte van BioMoer om het bij deze beoogde uitbreiding te laten, adviseert het college de raad dus om niet in te stemmen met de verklaring. Overigens kan de provincie daarna nog besluiten naar de Raad van State te stappen.

Afbeelding: © Pixabay/Clker-Free-Vector-Images