Convenant voor nieuw bibliotheeknetwerk

WEST-BRABANT WEST  (ingezonden mededeling, bewerkt door de redactie) – Vanaf 1 januari heeft onze regio één bibliotheek en die heet dan Bibliotheek West-Brabant. Het gaat om een fusie van bibliotheek VANnU en bibliotheek Het Markiezaat.

De acht betrokken gemeenten (Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen, Zundert, Bergen op Zoom, Steenbergen, Woensdrecht) hebben een convenant getekend met de nieuwe bibliotheek  zodat een kwalitatief goed bibliotheeknetwerk in de regio behouden blijft.

Convenant

Maandagochtend ondertekenden de wethouders van genoemde gemeenten het convenant. Het wordt gezien als een solide basis voor een optimale regionale samenwerking. Met het convenant behouden gemeentes flexibiliteit in lokale keuzes. Tevens biedt het meer zekerheid over de toekomst van Bibliotheek West-Brabant. Het convenant beschrijft hoe gemeentes en bibliotheek gezamenlijk afstemmen en samenwerken. 

Toegang en continuïteit van dienstverlening

De nieuwe samenwerking moet een kwalitatief goed bibliotheeknetwerk in de regio garanderen voor de inwoners van de betrokken gemeenten, zodat iedereen toegang houdt tot de dienstverlening. In het convenant is vastgelegd dat elke gemeente een fysiek uitleenpunt houdt. 

Lokale keuzes

De schaalvergroting zorgt voor efficiency maar biedt de betrokken gemeentes tevens voldoende ruimte voor eigen lokale keuzes, naast het afgesproken basispakket dat bestaat uit leesbevordering en de bestrijding van laaggeletterdheid. Extra producten en diensten die een gemeente afneemt zijn deel van het pluspakket.

Voorbereid op de toekomst

Door de schaalvergroting kan de nieuwe bibliotheek zich nog beter voorbereiden op de uitdagingen van de toekomst, zoals verdieping en uitbreiding van de dienstverlening aan inwoners van de betrokken gemeenten. Dit geldt ook voor de ontwikkeling van bibliotheken als plaatsen waar ontmoeten en ontdekken centraal staan. En voor de ontwikkeling en invoering van programma’s die gericht zijn op het bestrijden van laaggeletterdheid, het stimuleren van leesplezier, mediawijsheid en het schoolbibliotheekwerk.

Bij de Bibliotheek West-Brabant werken 90 bibliotheekprofessionals en ruim 200 vrijwilligers, die dagelijks vanuit 27 vestigingen en servicepunten, 6 Taalhuizen en ruim 100 scholen voor de inwoners klaar staan.

Foto's en bron: Gemeente Bergen op Zoom