Deksel van zwembad-doofpot: onveiligheid Schelp al jarenlang bekend

Zwembad De Schelp was jarenlang onveilig, zo blijkt nu, zonder dat er is ingegrepen. Uit een rapport van Cobra (2015) bleek onder meer dat roestvorming optrad bij verbindingsstukken van luidsprekerboxen. Dat was vier jaar ná het incident in Tilburg, waarbij een baby om het leven kwam door een vallende geluidsbox. (Tekst: Han Verbeem, foto: Hans-Jorg van Broekhoven)

BERGEN OP ZOOM – De hoofddraagconstructie van zwembad De Schelp blijkt al lange tijd reden voor zorg: al zeven jaar vóór het rapport van onderzoeksbureau SGS Intron, van november 2016, gaf Royal Haskoning in 2009 een waarschuwing af. In 2011 volgde een kritisch rapport van TNO en in 2015/2016 voerde onderzoeksbureau Cobra een tweetal inspecties uit waarbij geadviseerd is kwetsbare onderdelen (schroeven en moeren) te vervangen. Deze feiten zijn boven tafel gekomen nadat BSD-voorman Louis van der Kallen een WOB-verzoek (Wet Openbaarheid Bestuur) had ingediend bij het college van B&W. Wethouder Annette Stinenbosch (gebouwenbeheer) ziet het zwembaddossier vooral als een 'leerproces'. Maar, zo stelt ze, Bergen op Zoom is geen uitzondering en ten opzichte van het landelijk gemiddelde zou de gemeente het niet eens zo slecht doen. "Een argument waar ik m'n reet mee afveeg", zo reageert een geagiteerde Louis Van der Kallen. Hij zet zijn strijd voort om de onderste steen boven te krijgen, in wat nu al 'Schelp-gate' wordt genoemd.

"Ik kan er zó boos om worden. Als de rest van Nederland de fout ingaat, is dat géén reden om de eigen missers goed te praten", zegt de BSD-voorman. Met deze uitspraak laat de wethouder volgens hem blijken dat ze "ab-so-luut geen kennis van zaken heeft." Een gemeentewoordvoerder laat desgevraagd weten dat noch Stinenbosch, noch de overige collegeleden, inhoudelijk reageren op de aantijgingen: het is nu zommerreces. "Wordt vervolgd, in september", aldus de woordvoerder.

Woest

In zijn eerdere brief verwees Van der Kallen overigens al naar de rapportage van 2009. "Ik wilde echt álles openbaar hebben", aldus het raadslid. Tijdens de raadsdebatten van de afgelopen maand concentreerde de discussies zich voornamelijk op de onderzoeken door SGS Intron, in de periode 2016 en verder. Maar het was al bekend, dat de problemen veel langer bekend waren. Bij de commissievergadering heeft Van der Kallen zelfs woedend de zaal verlaten. "Woest was ik", zo zegt hij achteraf. "Het college heeft keihard gelogen." Daarbij verwijst de BSD'er naar vragen die hij eind 2015 had gesteld over de veiligheid van De Schelp maar waar toen niet op werd ingegaan. "Terwijl ze het wísten."

Luidsprekerboxen

Uit de nu openbaar gemaakte dossierstukken komen opmerkelijke feiten naar voren. Zo blijkt onder meer, dat de onderzoeken van Cobra van september 2015 aantoonden dat er roestvorming optrad bij de ophanging van grote luidsprekerboxen. In 2011 is door eenzelfde mankement een geluidsbox omlaag gevallen in een Tilburgs zwembad, waar destijds een baby bij om het leven is gekomen. Bij de Cobra-herinspectie van mei 2016 blijkt een aantal boxen inmiddels te zijn geborgd met verzinkte stalen onderdelen, behalve bij het wedstrijdbad waar nog steeds aangetaste RVS-onderdelen zónder borging aanwezig waren.

Nieuwe vragen

Inmiddels zet Van der Kallen zijn politieke strijd onverminderd voort. Zo heeft hij een nieuwe brief aan het college van burgemeester en wethouders gericht, waarin hij een aantal 'waarom'-vragen stelt. Waarom heeft het college nooit besloten de hoofddraagconstructie nadrukkelijk te onderzoeken? Waarom zijn de zeildoeken aan het plafond niet verwijderd, terwijl deze het zicht bij de inspectie belemmerden? Waarom is het technische advies om de bouten te verwijderen niet opgevolgd, en waarom zijn er geen gedetailleerde microscopische vervolgonderzoeken uitgevoerd? En, zo wil het kritische raadslid weten: afgezien van de staat van de bevestigingspunten, hoe is het eigenlijk gesteld met de kwaliteit van de draagbalken zélf? Van der Kallen wil van het college binnen 30 dagen schriftelijke beantwoording van zijn gestelde vragen.