Echtpaar Van den Kieboom voelt zich tegengewerkt bij aankoop Samarbete

HALSTEREN – Het echtpaar Diana en Piet van den Kieboom heeft serieuze interesse om het pand Samarbete in Halsteren te kopen. Zij willen hierin een zorgbedrijf beginnen voor mensen met een beperking. Het concept-ondernemingsplan ligt al klaar maar ze wachten nog steeds op antwoord van de gemeente en het paar voelt zich zelfs tegengewerkt. Eerder deze week gaf ook scoutingorganisatie Jeanne d'Arc aan Samarbete te willen kopen. De Halsterse scouts maken al jarenlang gebruik van het gebouw dat gemeentelijk bezit is. Het staat sinds enkele jaren in de etalage maar is nog steeds niet verkocht.

"Reeds een aantal jaren heb ik een 'droom' of wens om een zorgbedrijf te beginnen, gericht op mensen met een verstandelijke of lichamelijke handicap; zowel ouderen als jongeren", zegt Diana van den Kieboom. "Daarvoor is het noodzakelijk dat we de over een goed pand beschikken."

Stadsmakelaar

Dit voorjaar heeft het echtpaar daarom contact opgenomen met de Stadsmakelaar, de bemiddelaar van gemeentelijk vastgoed, waarbij het tweetal aangaf het het pand Samarbete te willen kopen. Dat stond toen al twee jaar in de etalage voor 310.000 euro. Daarbij maakten de twee duidelijk dat ze rekening hielden met het medegebruik door de scouts. "Wij willen met ons plan zowel de scouting als de Halsterse en Bergse gemeenschap laten profiteren én in de gelegenheid stellen het pand ruimer te gebruiken."

Eisen steeds verder opgevoerd

"Aanvankelijk werd heel enthousiast gereageerd en was een koopoptie geen probleem", aldus Diana van den Kieboom. "Daarna hebben nog diverse vervolggesprekken plaats gevonden. De eisen werden door de gemeente steeds verder opgevoerd. Als voorbeeld noem ik daarbij dat een ondernemingsplan vereist was. Gaande het proces kwamen daar steeds meer aanvullende eisen bij die niet nader werden onderbouwd."

Tegenwerking

"Het enige wat we van de gemeente hebben gekregen is tegenwerking", reageert Diana van den Kieboom teleurgesteld. "Ook de scouting wenste niet met ons te overleggen over het gezamenlijk gebruik. Omdat wij er niet zeker van waren dat ons concept niet 'gekaapt' zou worden, hebben wij ons plan pas dinsdag op het stadskantoor gedeponeerd."

Verrast

Diana en Piet waren 'zeer verrast' om in de krant te moeten lezen te lezen dat de scouting het zéf wil kopen. "Terwijl de scouting de afgelopen twee jaar geen actie heeft ondernomen en zij alle geïnteresseerde partijen die zich tot nu toe hadden gemeld, tegenwerkten en frustreerden."
 

Black Box

Heel het proces speelt zich volgens het echtpaar af in een 'black box'. "Wij hebben het college gevraagd van begin af aan transparant te zijn, zoals wij dat zelf ook zijn in deze omdat we ons bewust zijn van de gevoeligheid. We zijn al 2,5 maand bezig om het pand van de gemeente te kunnen kopen, hebben zelfs een aantal malen concrete aanbiedingen gedaan maar die werden alleen beantwoord met aanvullende eisen."

Gemeenteraad

Nu het college op het punt staat een beslissing te nemen, richt het echtpaar zich tot de gemeenteraad. Zij verzoeken de raadsleden "alle invloed bij het college aan te wenden om tot een transparante procedure te komen bij de verkoop." Ook willen de initiatiefnemers via de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) bij het Stadskantoor informatie opvragen uit het Samarbete-dossier.

Foto: Stadsmakelaar BoZ