Facebookgroep Glasvezel Brabantse Wal binnen één week ruim 400 leden

BRABANTSE WAL – Op 1 februari wordt door de Brabantse Wal gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht de overeenkomst met breedbandaanbieder Mabib getekend over de voorwaarden waaronder glasvezel voor percelen in het buitengebied gerealiseerd kan worden. Het is weer een stap dichter bij goed werkend internet in het buitengebied. Veel mensen juichen die ontwikkeling toe.

​Enkele jaren geleden is een groep enthousiaste mensen afkomstig uit de Heen, Dinteloord, Steenbergen, Kruisland, Lepelstraat, Halsteren en Woensdrecht gestart met onderzoeken naar de mogelijkheid om glasvezel in het buitengebied gerealiseerd te krijgen. In 2016 kwamen zij in contact met het bedrijf Mabib, dat op haar beurt in gesprek ging met de Brabantse Wal Gemeentes. Nu is het dus bijna zover dat begonnen kan worden met het zogeheten vraagbundelingstraject. In maart wordt hiermee gestart en indien meer dan 50 procent van de in aanmerking komende percelen 'intekent', gaat het project definitief door en wordt glasvezel gerealiseerd.

Ambassadeurs

De initiatiefnemers van toen zijn nu verenigd in het 'kernteam ambassadeurs'. Zij hebben geen belang in het bedrijf Mabib maar zijn als geen ander doordrongen van het feit dat met de huidige kwaliteit internetverbindingen in het buitengebied de toekomst niet ingegaan kan worden. Grote providers investeren hier niet in en laten dus ruimte voor bedrijven als Mabib.

Het kernteam vindt dat niemand deze kans voorbij moet laten gaan en maakt er zich hard voor om de noodzakelijke 50 procent te realiseren. Hiertoe wordt een hoop vrijwilligerswerk verricht en er is nog veel meer hulp vanuit de bevolking nodig. Mensen die hun buurt kennen en graag de belangrijke boodschap willen overbrengen op buren en anderen die in de betreffende buitengebiede wonen of werken, kunnen een ambassadeursrol vervullen.

Facebookgroep Glasvezel Brabantse Wal

​Het kernteam heeft de Facebookgroep Glasvezel Brabantse Wal opgezet. Iedereen die in het buitengebied van de Brabantse Wal Gemeenten woont, wordt opgeroepen om lid te worden van de groep. Doelstellingen zijn onder meer:

  • In hoog tempo het komende traject van vraagbundeling alvast duidelijk maken onder een zo groot mogelijke groep mensen
  • Snel meer ambassadeurs werven
  • Betrokkenheid onder de bevolking van het buitengebied met het onderwerp vergroten en duidelijk maken dat stabiel en snel internet voor iedereen belangrijk is: jong of oud, gezin of alleenstaand,  burger of bedrijf
  • Duidelijk maken dat je maar een keer een dergelijke kans krijgt
  • Regelmatig nieuws verspreiden over komende informatieavonden (vanuit Mabib, providers, bedrijven die ondersteuning kunnen bieden)
  • Duidelijkheid bieden over het kostenaspect en het aanbod van de providers
  • Fungeren als vraagbaak voor wie daar behoefte aan heeft

Binnen 1 week heeft de groep al meer dan 400 leden. Zéér positief dus maar wat het kernteam betreft, mag dat aantal nog fors uitgroeien. Binnen het aansluitgebied vallen namelijk ca 2000 adressen.

Planning

In de week van 19 februari vinden de  kick-off bijeenkomsten plaats voor de ambassadeurs. Medio maart wordt foldermateriaal  verstuurd naar de bewoners. Vanaf dat moment kan er meteen worden ‘ingeschreven’ voor glasvezel. Vanaf begin april worden speciaal voor de bewoners nog informatieavonden gehouden. Het inschrijftraject eindigt op 4 juni. Uiterlijk op die datum moet de 50 procent bereikt zijn om later met de daadwerkelijke aanleg te kunnen beginnen.

Verdere informatie kan worden verkregen via het mailadres info@glasvezelbrabantsewal.nl.

Stockfoto: Pixabay/PawinG