Fietsersbond trekt aan de bel bij college vanwege idee betaald fietsparkeren

BERGEN OP ZOOM – Er ontstond de nodige commotie nadat bekend werd dat het college een aantal maatregelen overweegt om het tekort op de parkeerkosten op te vangen. Als één van de 'oplossingen' werd genoemd het voortaan laten betalen voor de bewaakte fietsenstallingen. Dat is bij Fietsersbond Bergen op Zoom niet goed gevallen.

Tijdens de wekelijkse persconferentie van 18 mei kwam de financiële positie van de gemeente ter sprake. Daar bleek onder meer dat de beoogde bezuiniging op parkeerbeleid vooralsnog niet wordt gehaald. Wethouder Patrick van der Velden liet later die week weten aan KijkopBergenopZoom dat hij vindt dat het tekort in eerste instantie middels nieuwe bezuinigingen op de organisatie moet worden verhaald maar tijdens de persconferentie klonken andere geluiden.

De parkeertarieven verhogen, betaald parkeren tijdens koopzondagen en betalen voor bewaakte fietsenstallingen werden als mogelijke maatregelen genoemd en over dat laatste heeft de Fietsersbond een brief naar het college gestuurd. Voorzitter Piet C. Bruys wijst B&W op diens verantwoording aangaande zaken als duurzame mobiliteit, luchtkwaliteit, gezondheid maar ook de economische gevolgen van zo'n keuze.

Negatieve effecten voorkomen, juist vaker open

Het vragen van geld voor fietsenstallingen zou een negatief effect kunnen hebben op het aantal bezoekers dat nog gebruik maakt van die voorzieningen. Dat kan leiden tot minder bezoekers voor de binnenstad maar ook tot meer wildparkeren van rijwielen. De voorzitter doet er in zijn schrijven zelfs een schep bovenop, door de gemeente te wijzen op het feit dat alle andere grote en middelgrote Noord-Brabantse steden gratis fietsenparkeerplaatsen bieden die in het weekend ook 's nachts open zijn. Bergen op Zoom zou dat voorbeeld juist moeten volgen. Hij sluit de brief af met het dringende verzoek ieder idee van betaald fietsparkeren los te laten.