GBWP vraagt college om meer begrijpelijke taal

BERGEN OP ZOOM – Laaggeletterdheid is in deze regio bovengemiddeld een aandachtspunt, ook voor het college. Eerder dit jaar nog kondigde wethouder Barry Jacobs nieuwe initiatieven aan op dit gebied. Toch mag de gemeente ook wel eens naar zichzelf kijken, vindt GBWP.

Burgerlid Conny Korstanje en raadslid Betsy de Kock schrijven het college aan over de wijze waarop de gemeente soms zelf communiceert. Er zijn zo’n 13.000 inwoners die moeite met lezen en schrijven hebben, melden ze, en ze vinden het belangrijk dat er wat aan wordt gedaan. Aan de andere kant echter, maken ambtenaren het inwoners ook bepaald niet altijd eenvoudiger, constateert de GBWP-fractie.

Ambtelijke taal

Hoe leesbaar zijn beschikkingen en brieven van de gemeente aan inwoners eigenlijk? Die vraag stellen Korstanje en De Kock het college. Ze geven aan genoeg voorbeelden te kennen van schriftelijke mededelingen die amper te begrijpen zijn, vaak door ambtelijk taalgebruik. Wanneer je als gemeente enerzijds van belang vindt dat iedereen kan lezen, moet je het niet aan de andere kant zo ingewikkeld mogelijk maken, zo klinkt het pleidooi.

Haal er (ervarings)deskundigen bij

De fractie doet wat suggesties: Laat (standaard) brieven en beschikkingen eens toetsen op leesbaarheid, bij een instantie als Stichting Lezen en Schrijven bijvoorbeeld, en pas ze vervolgens aan. En vraag een panel van ex-laaggeletterden om te adviseren over de leesbaarheid van documenten.

GBWP wil graag weten van het college wat er gedaan kan worden aan het begrijpelijk krijgen en houden van gemeentelijke communicatie.

Stockfoto: Free-Photos / Pixabay