Gemeente wacht landelijke onderzoeken kunstgraskorrels af

BERGEN OP ZOOM – Redelijk plots was er paniek over kunstgraskorrels. Er zou de mogelijkheid zijn dat zich hierin kankerverwekkende stoffen bevinden. Wetenschappers haastten zich om dit te bevestigen of juist te ontkennen, al naar gelang de betreffende media wilden horen. Het baarde de Bergse VVD zorgen en kwam er een brief, gericht aan het college van B en W.

VVD-raadslid Barry Jacobs wilde van de gemeente weten of deze mogelijke gezondheidsrisico's al bekend waren en of er lokaal mogelijkheden zijn om hier onderzoeken naar te doen. Namens het college heeft burgemeester Petter laten weten dat de gemeente door branchevereniging Sport en Cultuurtechniek geregeld wordt geïnformeerd. Of vanuit die kanalen ook al over de mogelijke kankerverwekkende eigenschappen was voorgelicht blijft in het midden. De gemeente is in ieder geval niet voornemens eigen onderzoeken te doen en wacht de landelijke onderzoeken af. Inmiddels heeft minister Edith Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport opdracht gegeven voor nieuw onderzoek, dat nog voor het einde van dit jaar klaar moet zijn.

Vijf voetbalvelden en evenzoveel trapveldjes

Volgens de antwoordbrief van de gemeente telt Bergen op Zoom vijf kunstgras voetbalvelden, die met de rubber korrels zijn ingestrooid. Het gaat om de locaties De Beek, Meilust, De Markiezaten en twee velden op Rozenoord. Andere sportvelden met kunstgras bevatten kwartszand en daarvoor spelen de recente zorgen niet. Er zijn in de openbare ruimte ook een aantal trapveldjes met rubber korrels, te weten: Lobeliapad, Andorrapad, Lievenshovelaan, Smitsstraat en aan de Keurvorstenweg. In navolging van de KNVB ziet de gemeente voorlopig geen reden om gebruik van deze velden te verbieden. Mocht moeten worden overgegaan tot het vervangen van de korrels voor andere materialen, dan wacht Bergen op Zoom een kostenpost van ongeveer 200.000 euro per veld.