Gemeente zet wijkcentra in de etalage

BERGEN OP ZOOM – De gemeente geeft vanaf 2017 het beheer van drie wijkcentra uit handen. Het gaat om De Wittenhorst (Halsteren), 't Fort (Fort-Zeekant) en Antonius Abt (Nieuw-Borgvliet). Via een zogeheten 'maatschappelijk aanbestedingstraject' kunnen gegadigden zich inschrijven. Daarvoor komen onder anderen vrijwilligers, bewoners en de huidige gebruikers van de wijkcentra in aanmerking.

Het beheer van de wijkcentra is voor de gemeente Bergen op Zoom een kostbare aangelegenheid. Omdat het beheer geen wettelijke taak (meer) is, ontkomt de gemeente niet aan nieuwe bezuinigen. Overigens is een aantal jaren geleden al fors het mes gezet in het wijk- en buurtbeheer waarbij diverse wijkgebouwen zijn afgestoten. Ook wijkgebouw 't Fort staat al enige tijd te koop.

Samenleving neemt taken over

Maatschappelijke aanbesteding is volgens de gemeente een "nieuwe manier om te ontdekken of taken die de gemeente voorheen op zich nam, kunnen worden overgenomen door de samenleving".

Innovatiekracht

Wethouder Yvonne Kammeijer ziet vooral kansen in de nieuwe aanpak: “Ik hoop dat er veel potentie en innovatiekracht te vinden is bij de Bergse bevolking. Met het maatschappelijk aanbesteden van de wijkcentra willen we deze krachten aanboren. En het wijkcentrum als het ware ‘teruggeven’ aan de samenleving”, zo verwoordt Kammeijer haar beleidskeuze.

Informatiebijeenkomsten

De gemeente houdt in oktober en november een drietal informatiebijeenkomsten voor belangstellenden en belanghebbenden in de betreffende wijkcentra: 21 oktober in De Wittenhorst, 4 november in Antonius Abt en 25 november in 't Fort. Geïnteresseerden dienen zich vóóraf per e-mail aan te melden.

Foto's: SVW BoZ/Stadsmakelaar