Go Sharing deelscooters vertrekken voorlopig uit Bergen op Zoom

De groene Go Sharing deelscooters en elektrische fietsen vertrekken binnenkort (vermoedelijk voorlopig) uit Bergen op Zoom en vele andere steden.

“In ons driejarig bestaan zijn wij snel opgeschaald met het doel om de voordelen van deelvervoer te maximaliseren. “, zo stelt Go Sharing in een verklaring. Sinds augustus zijn ze ook in Bergen op Zoom actief. Het is niet rendabel om nu te blijven in Bergen op Zoom. Ze willen zich vooral toeleggen op de grote Nederlandse steden. De gebruikers van Go Sharing hebben inmiddels een e-mail ontvangen.

Het gebruik van de Go Sharing deelscooters gaat helaas gepaard met vandalisme en het niet correct gebruik, zoals het parkeren van de scooters waar het niet mag.

Verklaring Go Sharing

Deelmobiliteit speelt een belangrijke rol in de mobiliteitstransitie voor het leefbaarder maken van steden en regio’s. De regionale en multimodale aanpak van GO Sharing zorgt ervoor dat we een mobiliteitsalternatief kunnen bieden voor de auto en een goede aanvulling zijn op het OV. Nog niet overal is GO Sharing in staat dit al op een winstgevende manier te doen, hieronder leggen wij uit waarom en wat hier de gevolgen van zijn.

In ons driejarig bestaan zijn wij snel opgeschaald met het doel om de voordelen van deelvervoer te maximaliseren. De focus ligt hierbij op de reis van deur tot deur ondersteunen met deelvervoer om het verspillende bezit van een voertuig, welke grootste deel van de tijd niet gebruikt wordt, tegen te gaan. In het huidige economische klimaat, waarin veel onzekerheid in de markt is, zijn investeerders terughoudend om in deelbedrijven te investeren. Daarom hebben wij besloten om eerst te focussen op het rendabel krijgen van ons systeem. Hierbij zullen wij een stap terug doen en zullen wij ons uit een aantal steden tijdelijk terugtrekken. De oorzaak van het vertrek is een nog te laag gebruik van de voertuigen. Daarnaast is het lastig en duur om de wat meer afgelegen gebieden te servicen.

Dit vertrek strookt echter niet met onze langetermijnvisie om deelmobiliteit in te zetten als betrouwbaar en betaalbare vorm van mobiliteit. Onze ambitie is om overal, altijd en voor iedereen beschikbaar te zijn. We zien dit dan ook als slechts een tijdelijke stop. Dit biedt ons tevens de gelegenheid om onze elektrische snorfietsen klaar te maken voor de helmplicht.

Door ons te focussen op de gebieden waar het gebruik goed is, willen we een stabiele basis voor deelvervoer creëren en de kwaliteit verder bevorderen. Parallel aan dit traject voeren we gesprekken en doen we onderzoek om te kijken wat ervoor nodig is om deelvervoer ook in ze zetten op locaties die momenteel niet rendabel zijn. Komende weken zullen wij per servicegebied aangeven wat de gevolgen van bovenstaand besluit is.