Handhaving voorwaarde bij slagen van City Service Punt

In de binnenstad worden fietsen voortaan gestald in het City Service Punt (CSP); de bestaande stalling in de Sint Annastraat verdwijnt en wordt in het CSP ondergebracht. (Tekst: Han Verbeem, foto: Pixabay / Anne Verschraagen)

BERGEN OP ZOOM – Tijdens de commissie Ruimte, Economie en Duurzaamheid besprak de gemeenteraad woensdagavond de plannen voor het nieuwe City Service Punt (CSP) in de Fortuinstraat. De meeste raadsfracties zijn voorstander van een CSP, waar behalve een fietsenstalling ook andere binnenstadsvoorzieningen worden ondergebracht; zoals een invalidentoilet of een PIN-machine. Wel benadrukken de meeste partijen het belang van controle en handhaving tegen overlast en illegaal fietsparkeren op straat. Donderdag 13 september neemt de Bergse gemeenteraad een besluit over het CSP. Het merendeel van de fracties lijkt het plan, onder voorwaarden, te steunen. Alleen Lijst Linssen en D66 hebben zich op voorhand tégen het CSP-concept uitgesproken.

"Groen Links is blij met het voorstel", zegt GL-raadslid Peter van den Ouden. "Om de binnenstad verder te kunnen ontwikkelen, zijn er extra fietsvoorzieningen nodig." Bovendien draagt vervoer per fiets bij aan de klimaatakkoorden, merkt hij op. De locatie van het CSP in het Vierkantje is "centraal gelegen in de binnenstad, op een ideale locatie." Het raadslid vindt het belangrijk dat er ondersteunende voorzieningen zijn, zoals toiletruimten en verschoningsruimten voor baby's en gelegenheid voor ouderen. Ook andere diensten, zoals een ophaalpunt voor pakketpost, kunnen wat GL betreft hier terecht.

Leefbaar houden

BSD-raadslid Louis van der Kallen wil aandacht voor de omwonenden en hij benadrukt het belang van handhaven. "Dat is nodig om de omgeving leefbaar te houden." Zaken als brandveiligheid en geluiddichtheid vindt Van der Kallen daarbij vanzelfsprekend. Hij verwacht dat de beheerders van het CSP over een BOA-opleiding beschikken, en bevoegdheden krijgen "die verder gaan dan een gemiddelde fietsenbeheerder." De BSD'er maakt ook een compliment: het college zou een goede huurprijs hebben uitonderhandeld met de pandeigenaar.

Mobiliteit

"Mobiliteit betekent fietsen, en als je met de fiets naar de binnenstad komt moet je die ergens kunnen plaatsen", aldus VVD-raadslid Maarten van 't Hof. Een vraag die lang een rol speel was: Is het de taak van de overheid om het CSP op te zetten? Daar is ook een antwoord op gevonden: "We hebben het er binnen de fractie uitvoerig over gehad, en zijn tot de conclusie gekomen dat we dit moeten doen." Ook de VVD begrijpt de zorgen van de omwonenden. Van 't Hof sluit zich aan bij de opvattingen van BSD en GroenLinks. "Handhaven is de beste garantie voor de bewoners." De VVD'er is bij de buren van het beoogde CSP-pand op bezoek geweest en constateerde dat het gebouw érg gehorig is. "We konden letterlijk de gesprekken volgen."

Detailhandelverarming

Een heel ander geluid komt van Ton Linssen en zijn partij. "Los van het feit dat we het binnenstadsbeleid van dit college helemaal niks vinden, gebeurt er nu iets bijzonders", merkt hij op. "De Fortuinstraat is een winkelstraat die de consument moet blijven boeien om leegstand te voorkomen. En wat doet het college? Om de leegstand te maskeren, wordt er een fietsenstalling in ondergebracht." Linssen vindt het vreemd dat het college niet vasthoudt aan de huidige locatie in de Sint Annastraat. "Nagenoeg de gehele wand aan de zijde van het Oude Stadhuis is gemeentelijk bezit." De politicus vindt het 'van de waanzinnige dat het college de stalling een paar meter wil verplaatsen' met alle financiele risico's van dien. Linssen kondigt een WOB-verzoek aan en wil weten hoe de verhuurovereenkomst van het beoogde CSP-pand in de Fortuinstraat in elkaar zit. 

Toegevoegde waarde

Het CDA vindt het CSP van 'toegevoegde waarde voor de binnenstad', zegt raadslid Reinout Krijnen."Maatschappelijke ontwikkelingen, zoals vergrijzing van de samenleving, leiden ertoe dat er meer fietsverkeer komt. De gemeente dient daarop in te spelen", aldus Krijnen. Ook zijn partij vindt handhaving en controle noodzakelijk. "Het CSP moet een veilig honk worden voor zowel ouderen als jongeren." Wel zou volgens zijn partij het pand per taxi bereikbaar moeten zijn, met name voor ouderen en minder mobiele bezoekers van de binnenstad. En: "Het CSP moet betaalbaar zijn voor iedereen."

Hot item

"Het CSP is een hot item waar we over kunnen blijven praten. De politiek is er al jaren mee bezig maar het komt niet van de grond", constateert Ton van Dorst (Steunpunt). Zijn partij begrijp de zorgen van omwonenden maar – zo merkt hij tegelijk op: "Wonen in de binnenstad brengt de nodige ongemakken met zich mee." Het is een uitgaanscentrum, vol met cafés en restaurantjes. Zijn partij steunt het voorstel: "Bergen op Zoom heeft een voorziening als het CSP nodig."

PIN-automaat

Voor de PvdA is juist het onderbrengen van voorzieningen van belang. "Daarbij behoort ook een PIN-automaat", aldus raadslid Adam Ahajaj. Hij verwacht dat het college zich inzet voor een PIN-automaat binnen in het gebouw. Handhaving is voor de PvdA eveneens een voorwaarde, zegt Ahajaj. "Dit jaar wordt het totale handhavingsbeleid geevalueerd. Daarin zouden we ook de overlast moeten meenemen van zowel fietsers als auto's: het totale plaatje."

Tolerantiegrenzen

De SP vindt het onaanvaardbaar, dat bewoners van de binnenstad hun tolerantiegrenzen moeten oprekken 'omdat ze nu eenmaal in het centrum wonen.' Rekening houden met de buurtbewoners is daarom een vereiste, stelt Theo de Jong. Bovendien vindt hij dat het mogelijk moet blijven om fietsen op straat te stallen. "Handhavend optreden zien wij niet zitten; eerder geloven we in een publieksvriendeljke aanpak met labeltjes aan het stuur." De SP is tegen de vestiging van een pakketdienst in het CSP omdat dit voor overlast zou zorgen, vindt bovendien dat het autoverkeer naar de binnenstad beperkt kan worden, en ziet voor belevering van bedrijven óók mogelijkheden voor een zogeheten transferium. Dat is een parkeerterrein buiten het stadscentrum, van waaruit de goederen maar ook personen per busje naar de binnenstad worden vervoerd. "En dan bij voorkeur elektrisch vervoer."

Heksenjacht

GBWP-raadslid Aydin Akkaya vindt de kosten voor het CSP een noodzakelijke investering. "We mogen best wel eens iets teruggeven aan de fietsers", zegt hij. Tegelijk constateert hij dat het CSP niet alle fietsparkeeroverlast zal oplossen. "Wie bij de Jumbo winkelt, zal niet naar de Fortuinstraat gaan om daar de fiets te stallen." Hij waarschuwt tegen een 'heksenjacht' tegen foutparkeerders. "We kunnen de mensen niet heropvoeden. Probeer met ludieke acties de mensen tot ander gedrag te bewegen".

Marktpartijen

Het idee van een CSP stamt uit de vorige bestuursperiode, als initiatief van D66 – aldus raadslud Ufuk Cuman. Hij vindt het géén taak van de gemeente. "We hebben altijd gezegd dat ondernemerschap en interesse vanuit de markt essencieel is voor het slagen. De marktpartij moet de ruimte hebben om de kunnen ondernemen, en daadwerkelijk die service te bieden die we graag zouden willen." Helaas moet hij constateren, dat er deze marktinteresse er niet is. En dat is niet voor niets, meent hij: zowel het pand als de locatie zijn niet geschikt en de invulling is té beperkt. "Dit is geen servicepunt zoals wij dat voor ogen hebben. Het is een gewone fietsenstalling."

Reactie college

Wethouder Andrew Harijgens ziet geen mogelijkheden om het CSP te ontwikkelen vanuit de bestaande fietsenstalling in de Sint Annastraat. Daar heeft het college andere plannen voor. "Dit is verhandelbaar vastgoed dat nu in de etalage staat", zegt hij. Wat betreft het veiligheidsaspect, klopt het dat de medewerkers over een BOA-bevoegdheid (Bijzondere Opsporings Ambtenaren) beschikken. "Dat is nu al het geval, en dat is voor de bewakers ook nodig om met name in de late uren hun mannetje te kunnen staan", aldus de wethouder.

Wat betreft een mogelijke PIN-machine ziet Harijgens geen kansen. "Het is beleid van de banken om geen geldautomaten meer te plaatsen in panden waaronder mensen wonen", merkt hij op. Wel zou het college met bankinstellingen overleggen om elders in de binnenstad een exra PIN-machine te plaatsen. Momenteel is er in de gehele binnenstad slechts één automaat beschikaar, namelijk die van de Rabobank aan de St. Josephstraat. Tenslotte doet de wethouder de toezegging dat er goed gekeken gaat worden naar geluidsbeperking en brandveiligheid, en dat handhaving met BOA's vanuit Parkeerbeheer plaatsvindt.