Historische traptoren blijft bewaard en te bezoeken voor publiek

BERGEN OP ZOOM – Aan de Zuid-Oostsingel, op het voormalige busremise-terrein, verrijst Hof van Asselbergs. Het nieuwbouwproject van Stadlander behoudt een mooi historisch onderdeel, waar iedereen straks welkom is om een stuk Bergse geschiedenis te bewonderen.

Op het voormalige terrein van de BBA busremise en het achtergelegen sportveld verrijst een modern woonpark, met een uitstraling die aansluit bij de historische omgeving. De ruime woningen en appartementen krijgen allemaal een tuin, terras of balkon en een eigen (fietsen)berging. En dus een publiekstoegankelijke kelder die onder meer leidt naar een uniek stuk Bergse historie.

Het college van B en W liet vandaag weten in te stemmen met het plan voor een publiektoegankelijke kelder naar de historische traptoren onder Hof van Asselbergs. Een vestingtraptoren is een trappenhuis annex knooppunt van verbindingen tussen verschillende vestinggalerijen. Dit alles werd onlangs ontdekt bij het bouwklaar maken van het perceel. Inmiddels is besloten om dat stuk geschiedenis waar mogelijk te behouden. Het zichtbaar en beleefbaar maken van het militair verleden past in het provinciale project Zuiderwaterlinie en in de Vestingsvisie waar de gemeente aan werkt.

Artist impression © Stadlander (met vriendelijke toestemming)