Huismans: Aanpak Antwerpsestraatweg gezamenlijke taak van Woensdrecht-BoZ

BERGEN OP ZOOM / WOENSDRECHT – De Bergse VVD-voorman Gertjan Huismans pleit voor een intergemeentelijk plan van aanpak voor de Antwerpsestraatweg. Hij reageert hiermee op de wens van de Woensdrechtse VVD om de weg moderner en verkeersveiliger te maken. "De Antwerpsestraatweg is echter een gezamenlijke toegangsweg en we verwachten dat het Woensdrechtse College van B&W ook het Bergse stadsbestuur zal benaderen alvorens ze uitvoeringsplannen gaan maken", aldus Huismans. Het idee van de Woensdrechtse VVD om de verkeersdrempel af te vlakken vindt hij 'vanzelfsprekend'. "Het heeft al met al negen ton gekost en niets opgeleverd dan verkeersoverlast en onveiligheid".

Huismans is blij met het initiatief van zijn Woensdrechtse liberale collega's om de herinrichting van Antwerpsestraatweg aan de orde te stellen. Het idee is niet in samenwerking met de Bergse VVD opgesteld; de Bergse voorman zegt via een persbericht 'kennis genomen te hebben' van het Woensdrechtse VVD-voorstel en is 'positief verrast'.

Bergse zijde al verkeersluw

De Bergse zijde van de Antwerpsestraatweg, vanaf de rotonde bij de Markiezaatsweg tot voorbij de Oude Tol, is een aantal jaren geleden al verkeersluw gemaakt. Hier is de weg 'perfect op orde', stelt Huismans. Er geldt een 60km-zone voor dit deel. De Bergse VVD-fractieleider kan zich goed voorstellen dat Woensdrecht pleit voor het terugbrengen van de 80km-snelheid naar het deel aan hun zijde van de grens. "De huidige wirwar van 80, 60 en dan weer 80 werkt verwarrend."

Fietsverkeer

Wel heeft Huismans bedenkingen bij de plannen van zijn Woensdrechtse collega-fractie om één fietsersrijbaan ter hoogte van Mattemburgh op te heffen. Dit zou weliswaar aansluiten op het Woensdrechtse wieler- en fietsplan, maar volgens de Bergse VVD komt hier de verkeersveiligheid in het geding. "Het betekent extra oversteekplaatsen voor fietsers en dat levert gevaarlijke situaties op." Juist door dit soort verschillen van inzichten is het noodzakelijk dat het Woensdrechtse College de samenwerking zoekt met buurgemeente Bergen op Zoom. "Ook al valt het beheer van het deel bij Mattemburgh formeel buiten de Bergse bevoegdheid; bij de veiligheid van de weg zijn beide gemeenten gebaat."