Huur en zorgpremie vooraf inhouden op uitkering

BERGEN OP ZOOM – Huisuitzettingen kosten de samenleving veel geld, ook in Bergen op Zoom. Volgens Stadlander gaat het gemiddeld om een ton per ontruiming. Er komt bovendien vaak veel persoonlijk leed bij kijken. Het CDA stelt voor om huur en zorgverzekering voortaan vooraf in te houden bij uitkeringen, in de hoop zo problemen te voorkomen.

Volgens Stadlander gaan de meeste huisuitzettingen om huurachterstanden. Ongeveer een kwart van de huurders zit dermate krap bij kas dat er betalingsproblemen dreigen, dus het risico is groot. Dat kost niet alleen de samenleving veel geld (100.000 euro per ontruiming) maar levert de mensen die het overkomt ook veel ellende op. Een huurachterstand is vaak geen kwestie van onwil. Gezinnen die dit meemaken gaan gebukt onder veel spanningen, ruzies,  soms zelfs huiselijk geweld en psychische problemen.

Huidige maatregelen volstaan niet

De woningcorporatie krijgt het niet alleen opgelost, ondanks het niet verhogen van huren in bepaalde huurklassen. Ook de gemeente doet een duit in het zakje en scheldt 1700 huurders gemeentelijke belastingen kwijt, maar het is allemaal niet voldoende om de huurachterstanden en uitzettingen te voorkomen. Tijd dus voor andere oplossingen, vindt het CDA. Raadslid Hilde Martens en duoraadslid Jac Backx wijzen opnieuw op een eerder voorstel.

Huishoudboekje

Voorkomen is beter dan genezen, vindt ook het CDA. Dus dient er eerst gekeken te worden naar het vinden van werk stellen de briefschrijvers. Daarnaast echter heeft de fractie al eens eerder gevraagd om mensen met een uitkering, die in een lastige financiële situatie zitten, ook anders te helpen met hun huishoudboekje. En wel door huur en zorgpremie vooraf in te houden, mits ze daarmee akkoord gaan. Het college gaf toen aan dit geen taak te vinden van de overheid en legde de verantwoordelijkheid bij de uitkeringsgerechtigden.

Te kort door de bocht, aldus Martens en Backx: “Weet u hoe moeilijk het is – als je te maken hebt met schulden – om altijd goede keuzes te maken? Het is vaak het ene gat met het andere dichten. Het levert binnen het gezin grote spanningen op.”

Is al een aangenomen motie voor

Twee jaar geleden al is een CDA-motie unaniem aangenomen waarmee de ISD Brabantse Wal, in ieder geval in Bergen op Zoom, mensen actief kan wijzen op mogelijkheden zoals inhouding van huur en  zorgpremie. Maar ook op de inzet van schuldhulpmaatjes, budgetbegeleiding en budgetbeheer. Blijkbaar gebeurt daar weinig mee. De fractie wijst in een nieuwe brief het college opnieuw op de noodzaak hiervan en roept op dit alsnog actief te gaan aanbieden.

Foto: Pixabay/Bruno Glätsch (WerbeFabrik)