In de groeiende arbeidsmarkt telt élke werkzoekende mee!

BERGEN OP ZOOM / BRABANTSE WAL – Het is een symbolische en tegelijk veelzeggende openingshandeling van het Werkgevers Servicepunt (WSP). De drie wethouders van de Brabantse Wal-gemeenten trekken gezamenlijk het bruingrijze pakpapier van een metershoog blok. Vanachter het papier komt een informatiezuil met foto's tevoorschijn: deze vertellen het verhaal van werknemers die hun afstand tot de arbeidsmarkt hebben overwonnen. Een Syrische vluchteling die in zijn thuisland voetballer was, vindt een vaste aanstelling bij Mepavex. En ook is er het bijzondere verhaal van Danny, die zijn persoonlijke problemen overwon en nu weer een woning én een baan heeft. Brabant is weer volop op zoek naar werknemers en daarbij telt écht iedereen mee!

Vanmorgen was in het Werkcentrum aan de Drebbelstraat in Bergen op Zoom de feestelijke ingebruikname van het WSP. Het is de bedoeling dat hier de vraag en aanbod bij elkaar komen. Werkgevers, werknemers en werkzoekenden waren daarom aanwezig om elkaar te leren kennen. En nog steeds is er een mismatch in de Brabantse arbeidsmarkt. Voor sommige sectoren zijn de banen niet aan te slepen terwijl er juist werkzoekenden zijn die geen baan kunnen vinden omdat ze in het verkeerde beroep zoeken. In de bouw bijvoorbeeld is de groei weer volop merkbaar. Tijdens de openingsspeech van de Bergse wethouder Arjan van der Weegen gaat in de zaal een telefoon over. "Kijk, alweer een vacature die gemeld wordt", merkt de lokale bewindsman grappend op. Dan vervolgt hij zijn betoog op serieuze toon: het WSP is de spil in de dynamische regionale arbeidsmarkt, ook over de grens naar België.

Hét moment

Ook zijn Woensdrechtse collega kan dat beamen. "Dit is hét moment", zegt wethouder Lars van der Beek. "We zitten op het keerpunt van krimp naar groei. Als we niet oppassen hebben we straks in de regio een tekort. Daarom is het goed om ook naar Vlaanderen te kijken, met het Grensinformatiepunt (GIP) Grensinfo." Want in de Antwerpse haven kunnen ze de Nederlandse werkzoekenden goed gebruiken, en tegelijkertijd hebben de Vlamingen gespecialiseerde arbeidskrachten die op de Brabantse Wal niet te vinden zijn. Zo wast de ene hand de andere. 

Grensoverschrijdend werken

Namens het GIP Grensinfo vertelt Hans Verdult dat bijvoorbeeld 28 mensen uit de ontslagronde van Philip Morris uiteindelijk een baan hebben kunnen vinden in de bedrijvenzones rondom Antwerpen, zoals bij BASF. Het GIP richt zich op de Kempenregio in België en op de Brabantse Wal-gemeenten aan de Nederlandse zijde van de grens. Het is de bedoeling om dit uit te breiden tot aan Breda, aldus Verdult. In een steeds meer samenwerkend Europa wordt grensoverschrijdend werken steeds vanzelfsprekender; ook de wetgeving sluit beter aan dan een aantal jaren geleden. Opgebouwde pensioenrechten blijven gelden en ook  zijn er speciale voorzieningen voor grensarbeiders met bijvoorbeeld ziektekostenverzekeringen. (Tekst: KijkopWoensdrecht.nl)