Inloopavond 18 februari over vervanging hoogspanningsnet

BERGEN OP ZOOM – Het ondergrondse 150 kV-hoogspanningsnet in Bergen op Zoom is verouderd en wordt grotendeels vernieuwd. Deze maand start netwerkbeheerder TenneT met het aanleggen van een tijdelijke kabel. Vervolgens zal de oude kabel deze zomer worden vervangen door een definitieve verbinding. Tenslotte zal de tijdelijke kabel weer worden verwijderd. Naar verwachting zijn de werkzaamheden begin 2017 afgerond. De gemeente en TenneT houden hierover een gezamenlijke informatieavond, op donderdag 18 februari, in sporthal De Boulevard. 

Het aanleggen van de tijdelijke ondergrondse verbinding is nodig om Bergen op Zoom gedurende de werkzaamheden van stroom te blijven voorzien, meldt de gemeente via een persbericht. Het tracé van deze verbinding loopt in noord-zuidelijke richting, van de gemeentegrens met Woensdrecht tot aan de Theodorushaven/Lelyweg.

Inloopavond op 18 februari

Voor omwonenden van het tracé en overige belangstellenden is op donderdag 18 februari een informatieve inloopavond  in sporthal de Boulevard. Deze is van 19.00 tot 21.00 uur. Bezoekers kunnen op elk gewenst moment binnen lopen om aan medewerkers van TenneT en de gemeente vragen te stellen over de 150 kV hoogspanningsverbinding, de aanlegtechniek, de werkzaamheden en de planning. (Foto: TenneT)