Inschrijving Optocht 2017

INGEZONDEN MEDEDELING

De Stichting Vastenavend roept iedereen die deel wil nemen aan de optocht, zich op te geven, en doet dat zelfs 'tweetalig'.

In 't Berregs: Ken d’aap al uit oew mouw? Gin beer meer in de lucht? È d’oew lòòpgroep goed gebokstapeld? Ben d’r dus éélemaal klaar voor? Nouw, dan wor ’t òòg tijd da g’oew eige kom inschrijve voor de tocht der tochte, de stoet der stoete, de éénege echte Berregse Optocht! Me nòòdege n’oe gèère n’uit om op zaterdag 4 febrewarie op te komme drave bij D’n Enghel bovenaan de Gròòte Mart! Eénmaleg kredde de kans om oew eige n’in te schrijve, dus ben t’r as de kiepe bij! De deure gaan om 10:00 uur ope en om 13:00 uur awwir dicht.

Voordagge oeweige daadwerkelek inschrijft, motte d’r voor zorrege da ge ’t inschrijfforremelier al ingevuld mee nimt. Da zal oe gin windeiers legge. Terwijl dagge in de rij staat voor ‘t safarieparrek, kredde ruimschoots de tijd om de sfeer van de naderende Vastenavendtijd op te snuive en nog ’s één kirke goed naar te denke of dagge oew krejetiviteit de vrije lòòp lat en ’t aandurreft om op verschijne.

Mocht oe deur alle spanninge oefbevange zijn en nie mir wete n’oe da g’oew motto of stukske tekst in kerekt Berregs mot schrijve, is dèèr de Berregse Kamer om oe wir op ’t juiste geurspoor te zette. Agge d’uitdaging van d’n Optocht nie aandurreft of dees uitdaging oe feitelek nog nie genogt is, kun d’oeweige n’ok inschrijve vor ’t Dweilbendfestival.

O, en agge voreg jaar 'n prijs gewonne n’et, zo’n beker of troffee, nim die dan mee asteblieft, onder oew stèèrt of  vleugels, want dan kenne die wir mooi opgekalefaterd worre voorda me de vollegede peradepèèrde zullie krans om'ange.

In Standaardnederlands: Kan de aap al uit de mouw? Geen beren meer op de weg? Heeft u uw loopgroep goed geïnstrueerd? Bent u er dus helemaal klaar voor? Nou, dan wordt het hoog tijd dat u zich komt inschrijven voor de tocht der tochten, de stoet der stoeten, de enige echte Bergse Optocht! We nodigen u graag uit om op zaterdag 4 februari op te komen draven bij D’n Enghel bovenaan de Grote Markt! Eénmalig krijgt u de kans om u in te schrijven, dus wees er als de kippen bij!

De deuren gaan om 10:00 uur open en om 13:00 uur al weer dicht. Voordat u zich daadwerkelijk inschrijft, moet u er voor zorgen dat u het inschrijfformulier al ingevuld mee neemt. Dat zal u geen windeieren leggen. Terwijl u in de rij staat voor het safaripark, krijgt u ruimschoots de tijd om de sfeer van de naderende Vastenavendtijd op te snuiven en nog eens één keer goed na te denken of u uw creativiteit de vrije loop laat en het aandurft om op dinsdag 28 februari aan de start van de Optocht te verschijnen.

Mocht u door alle spanningen door uw hoeven zakken en niet meer weten hoe u uw motto of stukje tekst in correct Bergs moet schrijven, is daar de Bergse Kamer om u weer op het juiste geurspoor te zetten. Als u de uitdaging van de Optocht niet aandurft of deze uitdaging eigenlijk nog niet groot genoeg is, kunt u zich ook inschrijven voor het Dweilbendfestival.

O, en als u vorig jaar een prijs gewonnen hebt, zo’n beker of trofee, neem die dan mee alstublieft, onder uw staart of vleugels, want dan kunnen die weer mooi opgekalefaterd worden voordat we de volgende paradepaarden hun krans omhangen.