Integrale handhavingsactie levert lijst aan misstanden op

BERGEN OP ZOOM – De gemeente Bergen op Zoom heeft op 21 en 28 november een integrale controle gehouden in 18 bedrijven en panden verspreid over de gemeente. Bij deze controle werkte de gemeente samen met de politie, de douane, de Belastingdienst, Enexis, de Vreemdelingenpolitie en de Omgevingsdienst Midden en West-Brabant. Er bleek nog heel wat mis te zijn.

Het doel van de controles was om toezicht uit te oefenen op de naleving van wet- en regelgeving en handhavend op te treden bij overtredingen. Door deze controles verwacht de gemeente een grotere bereidheid om de regels na te leven. Elke deelnemende controlepartner controleerde vanuit de eigen controle- en/of opsporingsbevoegdheid.

Er zijn de volgende feiten geconstateerd en/of acties uitgevoerd:

  • Illegale bewoning
  • Een vluchteling verrichte werk
  • Onveilige situaties op het gebied van brandveiligheid
  • Mogelijk schijnbeheer
  • Mogelijk valsheid in geschrifte
  • In beslag nemen van een hoeveelheid tabak
  • In beslag nemen van een hoeveelheid geld
  • op 4 locaties manipulatie aan energiemeters geconstateerd
  • op 2 locaties verzwaring van hoofdzekeringen is vastgesteld

Drugspanden

Er zijn geen aanhoudingen verricht, meldt het gemeentelijk persbericht dat de controles en uitkomsten ervan maandagmiddag mededeelde. Wel wordt de aanleiding voor de actie toegelicht. In het Handhavingsuitvoeringsprogramma 2017 ligt vast dat de gemeente Bergen op Zoom integrale controles uitvoert op panden die mogelijk fungeren als illegale verkooppunten van drugs. Het zijn bijvoorbeeld panden waar in het verleden sprake was van (illegale) verkoop van drugs of van voormalige growshops, smartshops of coffeeshops.

Afbeelding: Pixabay/Gerd Altmann