KBO: Lepelstraat, Halsteren en Bergen op Zoom voortaan samen, Maarten van Eekelen als voorzitter

BERGEN OP ZOOM – Senioren belangenvereniging KBO is gereorganiseerd. Voor de hele gemeente is er voortaan één afdeling. Er is ook een nieuw bestuur gevormd, met voormalig wethouder Maarten van Eekelen als voorzitter.

KBO Brabant is een van de grootste belangenorganisaties voor ouderen in deze provincie. Het gaat vaak om serieuzere zaken als advies bij belastingaangifte, hulp bij aanvraag van ondersteuning of het onderhoud van hulpmiddelen zoals rollators. Daarnaast organiseren lokale afdelingen ook vrolijkere activiteiten als lezingen, excursies en andere ontmoetingen. Om dat soepeler te laten verlopen zijn Lepelstraat, Halsteren en Bergen op Zoom nu samengevoegd. De nieuwe Kring Bergen op Zoom kwam op 27 oktober bij elkaar en verkoos een nieuw bestuur, met Van Eekelen als voorzitter, Martien Franken als secretaris, Menno Postma als penningmeester en het algemene bestuurslid Frans de Vries.

Tweerichtingsverkeer

Naast de gemeentelijk herschikking is tevens een nauwere regionale samenwerking aangekondigd met Steenbergen en Woensdrecht. Dat sluit beter aan bij organisaties als tanteLouise-Vivensis, Stadlander, ISD Brabantse Wal en WMO. Tijdens een minisymposium vertelde KBO Brabant voorzitter Frans Slangen welke belangrijke rol ouderen kunnen spelen in de samenleving. Onder het motto ‘samen moeten we het doen’ riep hij op tot een vruchtbare samenwerking met en voor alle betrokkenen. Namens de drie gemeentes waren de wethouders Yvonne Kammeijer (BoZ), Cor van Geel (Steenbergen) en Lars van der Beek (Woensdrecht) het roerend eens met de KBO’er. Tevens daagden zij de seniorenbonden uit: kom proactief met duidelijke wensen en ideeën en laten we in gezamenlijkheid kijken wat er kan.

Foto's: KBO Kring Bergen op Zoom