KinderAdviesRaad en patiëntenparticipatie voor Bravis ziekenhuis

INGEZONDEN MEDEDELING (bewerkt door de redactie)

BERGEN OP ZOOM / ROOSENDAAL – 'Patiënten kunnen een belangrijke rol spelen bij het verbeteren van hun eigen zorgproces. Maar dan moeten zorgprofessionals ze hiervoor wel de ruimte geven en moeten patiënten die ruimte pakken.' Aan deze stelling wijdde de Cliëntenraad  van het Bravis ziekenhuis op donderdag 9 november een symposium voor mensen uit de zorg. Hoogtepunt van de middag was de introductie van een nieuwe vorm van patiëntenparticipatie: de installatie van een KinderAdviesRaad.

De Cliëntenraad is het medezeggenschapsorgaan voor alle cliënten van het ziekenhuis. De raad behartigt gemeenschappelijke belangen en zorgt ervoor dat het belang van de cliënt, in de brede zin van het woord, steeds centraal staat. Tijdens het symposium verkende deze raad, samen met genodigden, de grenzen en grenzeloosheid van patiëntenparticipatie. “Door de patiënt en zijn omgeving nauw bij zijn behandeling te betrekken, verbetert de kwaliteit van de zorg. Patiëntenparticipatie vraagt echter van alle betrokkenen grensoverschrijdend denken en werken”, hield Cliëntenraad-voorzitter Caroline van Doorn de aanwezigen voor. “Daarvoor zijn wederzijds begrip én lef nodig.”

Na visies op de stelling door professor Christine Dedding en chirurg in opleiding Heleen Snijders en voorbeelden in het Bravis ziekenhuis van patiëntenparticipatie, volgden de introductie en installatie van de KinderAdviesRaad. Deze raad, van kinderen tussen de 10 en 18 jaar, is mede op advies van de Cliëntenraad ingesteld.

Meebouwen

De eerste KinderAdviesRaad in West-Brabant en Zeeland gaat meehelpen aan het bouwen aan optimaal kindgerichte zorg in het ziekenhuis. Het is een officieel adviesorgaan voor het ziekenhuis. Het Bravis ziekenhuis zal de raad regelmatig om advies, tips en ideeën vragen. De raad kan ook zelf aangeven wat beter kan en het ziekenhuis ongevraagd van adviezen of tips voorzien.

Eerste goede advies al binnen

Hans Ensing, voorzitter van de Raad van Bestuur, en de KinderAdviesRaad ondertekenden tijdens het symposium de ‘Afspraken om samen te werken’. Met het zetten van de handtekeningen was de installatie van de KinderAdviesRaad een feit. Het Bravis ziekenhuis houdt van nu af aan rekening met een belangrijk adviesorgaan, dat ook meteen een goed idee lanceerde. Ze presenteerden operatieschorten met vrolijke afbeeldingen. Die schrikken kinderen veel minder af. Ensing was al meteen verrast én gecharmeerd, liet hij weten. Hij gaat zeker kijken of het voorstel te realiseren is, was zijn belofte.

Foto's: Bravis