Lijst Linssen niet enthousiast over ‘luchtkasteel’ Gouvernement

BERGEN OP ZOOM – Een kritische brief van Ton Linssen aan het college bevat nogal wat vragen over de woensdag gepresenteerde plannen voor het Gouvernement. Zijn partij staat vooralsnog niet te juichen, schrijft hij. Er zijn nog te veel losse eindjes…

Volgens het schrijven lijkt het erop dat het college nogal overhaast akkoord is gegaan met de plannen, al werd tijdens de presentatie verteld dat hier twee jaar de tijd voor is genomen. Toch heeft Linssen de indruk dat dit per se nog voor de verkiezingen kenbaar gemaakt moest worden. Hij vraagt zich af in hoeverre de gemeenteraad de gelegenheid krijgt om het beleid en de nadere plannen voor invulling van de locatie te toetsen.

Veiligheid

Een ander punt van zorg vindt de voormalige wethouder de veiligheid. Hij wil weten of er brandweer- en milieu-effectrapportages zijn en is tevens benieuwd naar of en hoe de gepresenteerde invulling eigenlijk past in deze locatie. Het is nogal een forse leisure-activiteit, midden in een stad, stelt Linssen. In hoeverre past dit eigenlijk in het bestemmingsplan, is nog zo’n vraag. Hij vraagt zich af of met de aangekondigde activiteiten en de verwachte bezoekersaantallen wel voldoende ruimte is voor bijvoorbeeld vluchtwegen.

Concrete cijfers

Er ontbreken vooralsnog de nodige gegevens om echt een beeld te krijgen van wat de komst van het leisure-centrum kan betekenen, vindt Lijst Linssen. Daarmee wordt gedoeld op mogelijke investeringen die de gemeente doet in het pand of het project. Maar ook op wat het de gemeente en samenleving zou kunnen opleveren, bijvoorbeeld qua werkgelegenheid. De brief wijst bovendien nog op de wet BiBoB, waarvoor de gemeente de integriteit moet toetsen van houders dan wel  aanvragers van vergunningen en eventuele subsidies. Of dat is gebeurd wordt betwijfeld blijkbaar.

Luchtkasteel

Linssen vat het aan het eind van zijn brief samen: “De gevolgde procedure bevalt ons niet. De financiële onderbouweing ontbreekt en de keuze voor Bergen op Zoom in relatie tot lopende projecten in echte wereldsteden komt ons vreemd over.” Wat hem betreft is het hele plan vooralsnog vooral een luchtkasteel, meldt hij.

Afbeelding (uitsnede): Pixabay/peter_pyw