Lijst Linssen wil duidelijkheid over bouwplannen Ericalaan

Archieffoto's van de bouwwerkzaamheden aan en bij de Ericalaan.

BERGEN OP ZOOM – Stadlander realiseert aan de Ericalaan een appartementencomplex van 55 appartementen. Over de bouwplannen is echter nogal wat onduidelijkheid, aldus raadslid Sander Siebelink. Omwoners hebben geen idee over bijvoorbeeld de hoogte van wat er gaat komen. Dat moet anders, vindt Lijst Linssen.

Siebelink schrijft dat buurtbewoners bijvoorbeeld geen idee hebben van de reden van dergelijke bebouwing op deze locatie, maar ze weten ook niet hoe of waar ze aan concrete informatie kunnen komen over wat er precies komt. Het doet Lijst Linssen denken aan de situatie bij het Havenkwartier, met de ‘Op de Weele’ flat die naast het Groot Arsenaal komt. De brij aan informatiebrochures en onderliggende stukken is voor bewoners niet te doorgronden en levert bovendien niet voldoende info op om écht een beeld te krijgen van wat er komt.

Veel onduidelijkheid

Volgens Siebelink wordt in aankoopbrochures en andere gemeentelijke voorlichting zelfs niet gerept over een appartementencomplex van 55 woningen aan de Ericalaan. Met name over ‘blok 3’ bestaat onduidelijkheid, meldt hij. Stadlander zou verwijzen naar tekeningen in een masterplan. “Maar een burger moet zich kunnen beroepen op formele besluitvorming die gemakkelijk te vinden is”, vindt Siebelink; “Door deze wijze van informatievoorziening is de kans groot dat inwoners op het verkeerde been worden gezet.”

Zijn fractie trekt het probleem breder dan alleen deze situatie. De brief stelt dat de betreffende bewoners goed en duidelijk geïnformeerd moeten worden maar ook dat dit overal en altijd het geval dient te zijn. De gemeente -en waar nodig samen met Stadlander- moet inwoners tijdig op concrete en begrijpelijke wijze voorlichten over bouwplannen, alleen al om vervelende verrassingen te voorkomen. Er is in oktober al een motie aangenomen betreffende betere informatievoorzieningen. Daar lijkt nog weinig mee te zijn gedaan.

Vragen over Ericalaan

Toegespitst op de Ericalaan heeft Lijst Linssen ook nog wel wat vragen aan het college. Zoals wat het moment had moeten zijn waarop bewoners kennis hadden kunnen nemen van wat er komt. Maar ook over het aantal woningen blijken misverstanden te bestaan. De fractie dacht dat het er 43 werden maar in de buurt wordt over 55 gesproken.