Lijst Linssen: pak gevaarlijke situatie Erasmuslaan – Jacob Obrechtlaan aan!

BERGEN OP ZOOM – De verkeerssituatie bij knooppunt Erasmuslaan Jacob Obrechtlaan schreeuwt om aandacht, aldus Lijst Linssen. Met name tijdens de spitstijden is het erg druk en de voorrangssituatie is onduidelijk. Er zijn in het verleden een aantal ongelukken en bijna-ongelukken voorgekomen. De kruising moet zo snel mogelijk op de schop, schrijft raadslid Sander Siebelink.

Namens zijn fractie schrijft Siebelink: "Een behoorlijk aantal automobilisten neemt voorrang door midden op het kruispunt te gaan staan. Tegelijk bevinden zich aan drie zijden zebrapaden en fietsoversteken. Maar door de grote intensiteit van het autoverkeer aldaar, komt het regelmatig voor dat fietsers en voetgangers worden genegeerd. Er zijn in het verleden een aantal ongelukken en bijna-ongelukken voorgekomen." Hoog tijd voor verbeteringen, vindt zijn partij.

Het is bepaald niet voor het eerst dat de verkeerssituatie hier op de agenda wordt gezet. Ook deze fractie vroeg er vaker aandacht voor. Siebelink: "Het college heeft toentertijd ook het belang van aanpak van dit kruispunt aangegeven. Het lijkt nu erg stil te zijn geworden."

Per direct aanpakken

De enige echte oplossing zou een rotonde zijn, stelt Lijst Linssen, of een zodanige herinrichting dat de verkeerssituatie duidelijker en veiliger wordt. De brief scherpt de oproep aan: "Niets doen is geen optie." Van het Bergse college wordt op korte termijn een uitgewerkt plan verwacht, inclusief tijdlijn.

Want, zegt Siebeling: "Het college blijkt immers wél in staat een uitgewerkt plan inclusief financiering voor een rotonde aan de Steenbergseweg- die aanvankelijk helemaal niet als rotonde ingepland stond- aan te bieden." Het liefst ziet zijn partij dat de situatie meteen wordt aangepakt als de werkzaamheden op de Pastoor Jutenlaan en Guido Gezellelaan klaar zijn.