Lintje voor vertrekkende tanteLouise directeur Pelgrims

BERGEN OP ZOOM – In Schouwburg De Maagd heeft burgemeester Frank Petter een lintje opgespeld bij Jef Pelgrims, tijdens het afscheid van deze tanteLouise directeur. Hij is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Jozef Louisa Laurent Pelgrims is geboren op 31 augustus 1952 in Ramsel (België). Hij heeft een lijst aan activiteiten op z’n naam staan waar geen einde aan lijkt te komen. Daar begon hij al vroeg aan. Als leerling van het Sint Jozefcollege in Turnhout deed hij vrijwilligerswerk voor Franse ouderen en was hij oprichter afdeling van een scoutingbeweging in Ramsel. Later had hij diverse rollen in het onderwijs, van surveillant voor de jongere kinderen tot voorzitter van het oudercomité en vervolgens voorzitter van de oud-leerlingenbond. Van 2004 tot 2016 was Pelgrims lid van de inrichtende macht van diverse scholen onder de koepel Sint Jozefcollege Turnhout, met als toezichthouder aandachtsgebieden management, personeelsbeleid en innovatie.

Fundraising

De bestuurder is al ruim 25 lid van de Rotary Internationaal en in die hoedanigheid betrokken bij fundraisingactiviteiten voor projecten zoals Polio en hospice de Markies hier in Bergen op Zoom. Van 1999 tot 2015 was hij als voorzitter en lid van de Raad van Advies actief bij Raad op Maat uit Gouda, een stichting die medezeggenschap van mensen met een verstandelijk handicap ontwikkelt, ondersteunt en stimuleert vanuit het cliëntperspectief.

Lokaal betrokken maar ook in Nederland veel verdiensten

In Vosselaar (België) en omgeving is Pelgrims lokaal actief, als lid en sinds januari 2017 als voorzitter bestuur van Toerisme Vosselaar, sinds 2016 als toezichthouder bestuur Zorggroep Orion in Turnhout en als lid en vanaf januari 2017 als voorzitter van Rode Kruis Vlaanderen, afdeling Vosselaar.

En de lijst gaat maar door: lid van de raad van Beheer van het Verbond der Verzorgingsinstellingen in Brussel, stichtend lid Raad van bestuur van de Belgische Alzheimer Liga, lid van het sectiebestuur Zwakzinnigenzorg van de Nationale Ziekenhuisraad in Utrecht, medeoprichter en vicevoorzitter van de Nederlandse Vereniging van Directeuren van Zorginstellingen voor mensen met een handicap en voorzitter van de Raad van Toezicht van Stichting Residence Bel Park / Stichting Huize Rachel in Den Haag, een kleinschalige woonvorm voor ouderen. Omdat er de nodige Nederlandse initiatieven bij zitten, kon de Belg deze Nederlandse blijk van waardering krijgen.

Foto met vriendelijke toestemming ZuidWest Update