Voorgesteld plan Nieuwe Vesting gaat niet door

BERGEN OP ZOOM – De bouwbedrijven en ontwikkelaars die de eerdere projecten in de wijk Nieuwe Vesting realiseerden of daar nog mee bezig zijn, hebben de gemeente een voorstel gedaan. Ze wilden ook de rest van de wijk voor hun rekening nemen en legden zowel een plan als een financieel voorstel op tafel. Het college heeft echter besloten het af te wijzen.

Heel veel wil wethouder Patrick van der Velden er niet over kwijt. In ieder geval niet over waarom het voorstel niet is geaccepteerd. Dat zou tactisch niet verstandig zijn, vertelt hij. De gemeente wil marktpartijen niet onnodig wijzer maken dan ze zijn. "We willen beheerst en gefaseerd door ontwikkelen daar", aldus de bestuurder. "In control blijven."

Nedalco-erfenis

Er is een programma opgesteld voor de wijk. Daarin zijn 265 woningen opgenomen en verwachtingen betreffende diversiteit, niveau en uitstraling. Maar ook qua opbrengsten is natuurlijk een doel gesteld. De verkoop moet de gemeentekas aanvullen. Er zijn immers nog altijd grote tekorten. Meerendeels op en om precies die grond ontstaan, door de Nedalco-deals van jaren terug.

Het voorstel van de verenigde bouwers en projectontwikkelaars is wellicht sympathiek te noemen maar sluit niet voldoende aan bij de verwachtingen van het college. Van der Velden: "We blijven dus gefaseerd werken en de risico's spreiden." De Nieuwe Vesting zal daarmee steeds huizenblok voor huizenblok blijven groeien, totdat het hele voormalige Nedalco-terrein is volgebouwd.