Minder voortijdige schoolverlaters dankzij betere samenwerking

BERGEN OP ZOOM – Veel jongeren blijven langer naar school gaan en kiezen vaker voor een theoretische opleiding, mede ingegeven door de toegenomen jeugdwerkloosheid. Desondanks is het aantal voortijdige schoolverlaters gedaald, laat een trotse wethouder Yvonne Kammeijer weten.

De wethouder vertelt dat dit positieve resultaat vooral te danken is aan extra maatwerk en preventie, opgepakt in samenwerking met de gemeenten Halderberge, Roosendaal, Steenbergen en Woensdrecht. Het aantal afvallers is er al met 30 procent door gedaald. Er wordt niet alleen veel werk gemaakt van het zo veel mogelijk opvangen en begeleiden van jongeren die dreigen uit te vallen, ook de verbetering van kansen in het na het onderwijs krijgt veel aandacht.

Veel plannen voor het komende jaar

De vijf gemeenten willen een aantal speerpunten op gaan pakken in 2016, om kansen voor jongeren juist te vergroten en ze daarmee te inspireren. Zo moeten er meer (leer)werk- en stageplaatsen komen en zal de focus komen te liggen op het arbeidsperspectief van opleidingen. Teveel jongeren kiezen voor studierichtingen die weinig kansen op werk bieden en dat moet anders, vinden bestuurders in de regio. Met een zogeheten 'studiebijsluiter' willen ze jongeren en ouders gaan voorlichten over de kansen op werk die zij te verwachten bij bepaalde VMBO/MBO opleidingen. Scholen moeten die bijsluiter gaan gebruiken. Er komt tevens een 'gouden lijst' met kansrijke beroepskeuzes.

Voor een kwetsbare groep is enige tijd terug al inloophuis Dynamo geopend, dat een werkbemiddelaar gaat krijgen om jongeren van 18 tot 22 jaar zonder papieren toch zo veel mogelijk kansen te bieden. Daarnaast bekijken de gemeenten samen met het MBO naar aanvullende oplossingen, zoals tijdelijke opvang voor leerlingen met gedragsproblemen, verzuim- en verlofregistratie en de aangescherpte inzet van leerplichtambtenaren.