Nieuwe bestemming gezocht voor kunstwerk Goddelijke Voorzienigheid kerk

INGEZONDEN MEDEDELING (bewerkt door de redactie)

BERGEN OP ZOOM / AMSTERDAM – De Werkgroep Monumentale Kunst van de landelijke Erfgoedvereniging Bond Heemschut zoekt nog altijd een nieuwe bestemming voor een bijzonder glas-in-loodraam uit de kerk van de Goddelijke Voorzienigheid te Bergen op Zoom. Bij de sloop van deze kerk is dankzij de inzet van meerdere partijen, waaronder de gemeente Bergen op Zoom en de Stichting Jan Dijker, een bijzonder kunstwerk gered.

Het betreffende raam uit 1963 is gerealiseerd door de in de naoorlogse periode bekende kunstenaar Jan Dijker. Het raam meet vijf bij vijf meter en het thema van het raam is het uitdijend heelal. Het heeft een voor de periode kenmerkende abstracte vormentaal. Opvallend is het krachtige kleurgebruik.

Kosteloos overnemen

Op dit moment bevindt het glas-in-loodraam zich al enkele jaren in het depot. Het raam behoort tot het erfgoed van Bergen op Zoom en dient daarom volgens de werkgroep herplaatst te worden in de stad. Er wordt gezocht naar een mooie locatie. Het raam kan bijvoorbeeld opgenomen in de hal of trappartij van een verzorgingshuis, appartementengebouw of school. Ook een kerkelijke herbestemming is denkbaar. Het raam is gratis beschikbaar. De kosten voor herplaatsing komen voor rekening van de ontvangende partij.

Voor meer informatie over het raam en de mogelijkheden van herbestemming kunt u contact opnemen met Johanna Jacobs (johanna.jacobs@kpnmail.nl) of Sylvie Dijker (sylviedijker@hotmail.com).