Nieuwe Brabant Academie vergroot psychiatrische kennis in de regio

INGEZONDEN MEDEDELING

NOORD-BRABANT – Er zit beweging in de Brabantse geestelijke gezondheidszorg. Psychiaters en verpleegkundigen laten zich al langer zien in de maatschappij. Maar nu treden ook de opleiders en onderzoekers naar buiten. Vanaf juli starten zij de Brabant Academie: een netwerk dat over de muren van de eigen instellingen heen kennis over de psychiatrie deelt. De eigen cliënten en medewerkers profiteren daar van. En in de toekomst ook Brabanders met psychiatrische problemen die nu niet herkend worden.  

De opleiders en onderzoekers van de Brabant Academie werken bij GGZ Oost Brabant, GGz Breburg, Reinier van Arkel en GGZ Westelijk Noord Brabant. Tot voor kort verzorgden de vier gespecialiseerde ggz-instellingen ieder hun eigen zorgopleidingen en bedrijfstrainingen. In de Brabant Academie doen ze dat voortaan samen, wat ook scheelt in de kosten. Dat is mooi, maar het is de academie vooral te doen om het delen van kennis. ‘Mensen met psychiatrische problemen zijn de meest kwetsbare mensen van onze samenleving,’ zegt Ariëtte van Reekum, een van de bestuurlijke kartrekkers van de Brabant Academie. ‘Zij hebben recht op de allerbeste zorg die we vandaag de dag kunnen bieden. En dat valt of staat met de meest actuele kennis die er is. Die kennis moet je niet voor jezelf houden, die moet je met elkaar delen.’

Samen onderzoek doen

De combinatie van opleiden én onderzoek maakt de Brabant Academie uniek. ‘Onderzoekers gedijen nu eenmaal het best in een open omgeving waarin zij samen nieuwe ideeën kunnen verkennen,’ vervolgt Van Reekum, ‘en dat is precies wat de Brabant Academie biedt.’ De deelnemers kunnen op een virtueel platform zien wie welk onderzoek doet en hoe ze de resultaten in de praktijk kunnen toepassen. ‘Een van onze verpleegkundigen heeft bijvoorbeeld aangetoond dat verslaafde psychiatrisch cliënten hun zucht naar cannabis beter aankunnen als de afdeling vooral ’s middags meer activiteiten organiseert. Zo’n simpele oplossing voor zo’n groot probleem! Die kennis moet je toch delen? Zoveel mogelijk cliënten moeten daarvan profiteren en het maakt het werk nog boeiender ook.’ Er zijn meer voordelen voor zorgprofessionals. Zij hoeven straks niet bij iedere instelling apart te shoppen, maar krijgen een breed palet van opleidingen en onderzoek voorgeschoteld. En een groter werkgebied om praktijkervaring op te doen.

Psychiatrische kennis in de regio

De Brabant Academie ziet kansen om in de toekomst ook professionals te helpen die in de dagelijkse praktijk te maken krijgen met psychiatrische problematiek, maar dat niet altijd herkennen of weten hoe ze daarmee om moeten gaan. Zoals mantelzorgers, thuiszorgers, wijkteams, verpleeghuizen en politie. Misschien met na- en bijscholing. Of door vragen uit de regio te beantwoorden. ‘Bij de gespecialiseerde ggz zien we deze mensen vaak pas als de problemen al boven het hoofd gegroeid zijn,’ aldus Van Reekum. ‘Dat is zonde, want hoe eerder je erbij bent, hoe groter de kans op herstel.’ Of deze toekomstplannen ook echt uitgevoerd gaan worden, valt nog te bezien. Maar dat is meteen ook het unieke van de Brabant Academie: net als een vlucht vogels bepaalt het netwerk zelf welke kant de academie opgaat. De opleiders en onderzoekers kunnen daardoor steeds inspelen op de actuele behoefte aan kennis.

Financiering

De Brabant Academie wordt gefinancierd met een relatief kleine bijdrage van de oprichters zelf en de reguliere subsidies van de overheid voor opleiding en onderzoek. Uiteindelijk moet de academie ook geld in het laatje brengen. ‘Nou,’ nuanceert Van Reekum, ‘we willen in ieder geval kosten besparen door een gezamenlijke organisatie en ontwikkeling van de opleidingen.’ Daarnaast verwacht de academie meer bedrijfstrainingen te verkopen aan externe organisaties. Gemeenten en ggz-instellingen hebben de eerste modulen al in gebruik, zoals Suïcidepreventie en Wetgeving in de ggz.

www.brabant-academie.com

Stockfoto: Pixabay/Reimund Bertrams