Nieuwsanalyse – de Bergse lente

Foto: Pixabay / S.V. Klimkin

BERGEN OP ZOOM – Voor de Bergse raadspolitiek is het moment aangebroken, wat in het Duitse taalgebied ‘Stunde null’ wordt genoemd. Het moment waarop de resetknop wordt ingedrukt en een nieuwe fase begint. Een streep onder het verleden en samen de schouders eronder om de problemen aan te pakken waar de gemeente voor staat. En die zijn er volop.

door Han Verbeem, redacteur van KijkopBergenopZoom

De politieke winter was diep en duister met als dieptepunt het raadsdebat over het onderzoek naar zwembad De Schelp. Door de opéénstapeling van problemen is het onderlinge vertrouwen in de Bergse raad compleet verdwenen. Wantrouwen, achterdocht, cynisme met wederzijdse verwijten. Dat is duidelijk geworden uit de rapportage van onderzoeker Ad Verbogt. Alle fracties delen dezelfde conclusie. Zó kan het niet verder. Het moet anders. En dat kan alleen sámen.

GBWP-voorman Arjan van der Weegen en Ad Verbogt mogen nu opnieuw het formatieproces vormgeven. In 2018 stond het tweetal al aan de wieg van de huidige coalitie GBWP/VVD/CDA/GroenLinks. In een persconferentie verklaarden de zittende coalitiepartijen dinsdag plechtig dat alle opties nu openliggen. Een nieuw bestuursakkoord, een uitbreiding van de samenwerking met meerdere partijen en zelfs een complete herschikking behoren tot de mogelijkheden.

En inderdaad. Woensdagmiddag hebben Van der Weegen en Verbogt twee uur lang om de tafel gezeten met elf van de twaalf fractievoorzitters van de Bergse gemeenteraad. Alleen Louis van der Kallen (BSD) bleef afwezig, uit protest. Maar, zo liet Van der Weegen donderdagmiddag weten, de kans is groot dat ook de BSD aanschuift bij het raadsdbrede overleg. “Vanmorgen heb ik een goed gesprek met Louis gehad en we komen er wel aan uit”, aldus de kersverse formateur.

Het lijkt er dus écht van te komen. Na de politieke winter is er sprake van een heuse dooi en een ‘Bergse lente’. Want binnen drie weken moet er een nieuwe coalitie gevormd zijn. Het huidige coalitieakkoord is van tafel en de partijen beginnen letterlijk met een onbeschreven blad. Van der Weegen hoopt zélfs op een gezamenlijke voordracht van de nieuwe wethouders. Zover is het nog niet; eerst moet er een nieuw bestuursakkoord komen. Dat zal een akkoord op hoofdlijnen zijn, gemodelleerd rondom de drie hoofdthema’s waar het Bergse gemeentebestuur zich de komende jaren op zal richten: de aanpak van de gemeentelijke miljoenenschuld, een bestuurlijke cultuurverandering en een ambtelijke reorganisatie over de volle breedte.

Volgende week donderdag komen de formateurs opnieuw met de fractievoorzitters bij elkaar. De komende dagen hebben de politieke partijen de taak om met hun eigen fracties te overleggen over de inbreng in het akkoord. Tussen de intocht van de prins en het vallen van de kraai door moet er dus ook tijd vrijgemaakt worden voor politiek overleg. “Maar het gáát tenslotte ook ergens over”, benadrukt Van der Wegen: de toekomst van onze gemeente. En het snelle schakelen laat zien dat het de raadsfracties serieus is.

Nog drie weken tot de nieuwe start. En dan kan het werk beginnen.