Open die Kaai? Het wordt opnieuw een breed gevoerde discussie

BERGEN OP ZOOM – Binnen enkele weken krijgen de raadsleden een plan van aanpak van het college dat de toekomst van het Havenkwartier centraal zet. Belangrijk onderdeel van de te maken keuzes wordt de vraag of de Kaai open gaat of dicht blijft. Een serieus deel van de verdere invulling van dit stadsdeel hangt daar mee samen.

Eigenlijk is 'plan van aanpak' een rare naam voor het document dat de raad ontvangt. Het college komt namelijk niet met een gedetailleerd voorstel maar wil juist met raadsleden, omwonenden, belanghebbenden en externe adviseurs in gesprek over de toekomst.

Aanleiding is onder meer de discussie die recent ontstond over het terrein van de voormalige brandweerkazerne. Er was een ontwikkelaar die er zorgwoningen wilde realiseren maar de raad hield het tegen. Het college kreeg de opdracht dat er eerst een breed gedragen invulling voor het hele stadsgebied moest liggen, alvorens er naar de invulling van percelen als deze gekeken kan worden. Daarom wordt nu een serie gesprekken, inspreekmomenten en discussies aangekondigd. Daarbij is de vraag 'Wat te doen met de Kaai?' leidend, vertelt wethouder Patrick van der Velden.

Open of niet?

De discussie romdom het heropenen of dicht laten van de gedempte haven laait om de zo veel tijd op. "Daarin zullen we nu eens echte keuzes moeten gaan maken", stelt Van der Velden. Het wordt anders onmogelijk om het Havenkwartier verder in te richten, zo veel is inmiddels wel duidelijk. Open gooien betekent de nodige parkeerplaatsen inleveren en die zullen elders terug moeten komen, om maar eens een belangrijk praktisch punt te noemen. En áls ie open gaat zijn er mensen die alleen een historische sfeer of zelfs de oude kademuren terug willen zien, terwijl anderen juist voor moderne waterpartijen of een betonnen bakje zouden willen kiezen. Het geeft allemaal consequenties, zowel financieel als qua uitstraling voor het Havenkwartier. "Alleen al over die kosten lopen de meningen enorm uiteen", haalt de wethouder aan. "Ook daar moeten we eens een beter en reëel beeld bij gaan krijgen."

Heel wat vraagstukken

Er valt dus nog heel wat te bediscussiëren in 2018, alleen al over die Kaai. En dan moet het gesprek over de nadere invulling van de wijk zelf nog komen. Blijft het vooral wonen? Komt er meer horeca, wat zeker met een open Kaai niet onlogisch zou zijn? Wellicht zelfs weer meer detailhandel? Waar moet de parkeervoorziening komen die bijna onherroepelijk nodig is als al die huidige plekken verdwijnen en er ook nog eens meer activiteit ontstaat?

Er zijn momenteel vooral veel vragen. De antwoorden moeten vanuit de raad en de stad zelf gaan komen als het goed is. Het college brandt de vingers voorlopig niet meer aan concrete voorstellen, zo lijkt het.