Oproep D66: Geef via gemeentelijk inkoopbeleid innovatie een boost!

BERGEN OP ZOOM – Carinne Elion-Valter, raadslid voor D66, heeft het Bergse college aangeschreven. Ze wil de gemeente aansporen nog duurzamer in te kopen. Het zou een investering zijn in het milieu en de toekomst maar uiteindelijk ook in de financiële huishouding.

Onder meer omdat het gas op raakt moeten gemeentes daar nu al op inspringen met toekomstgericht woonbeleid, stelt Elion; “Anders zitten inwoners straks met waardeloze huizen.” Gemeentes kunnen ook via hun inkoopbeleid producenten en ontwikkelaars van duurzame materialen ‘een boost geven’. Als voorbeeld geeft ze het biobased materiaal waarmee een nieuwe bank in het Van Duinkerkenpark is gemaakt. De combinatie van olifantsgras en beton is vele male sterker en lichter. Bovendien zorgt de productie van regulier beton voor een enorme CO2 belasting, aldus het raadslid. Ze is er verder van overtuigd dat duurzaamheid op termijn goedkoper is: “Als je niets doet stijgen grondstoffenprijzen en de kosten van milieurampen en sociale onrust.”

Goedkoop versus duurzaam

Spanningsveld met de duurzame insteek is dat gemeentes zo goedkoop mogelijk moeten inkopen. Ze werken immers met geld van de gemeenschap. Daarom is op de juiste wijze aanbesteden zo belangrijk, schrijft D66. Alleen prijsgericht denken levert aanbiedingen op die niet per se kwaliteitsgericht zijn en voor investeringen in duurzame innovatie is dan zelden ruimte.

Geluidsscherm

Namens haar partij wil Elion weten of het college voldoende inspeelt op nieuwe inkoopmethodes, die ondernemers ruimte bieden voor innovatie maar ook de kostprijs in de hand houden. Aanleiding van de vragen is het kunstwerk bij de Halsterseweg. Dat staat er inmiddels maar de gemeente moet ook de geluidsschermen langs de Randweg vernieuwen. De brief roept op om via een goede aanbestedingsprocedure materialen in te kopen die op lange termijn de beste resultaten geven.

Afbeelding: Pixabay/Gerd Altmann