Oud-gemeentesecretaris Thomassen overleden

Peter Thomassen in de laatste jaren van zijn ambtsperiode. (Archieffoto gemeente Bergen op Zoom)

BERGEN OP ZOOM – Voormalig gemeentesecretaris Peter Thomassen is woensdagavond overleden. Dat heeft de gemeente  bekendgemaakt. Thomassen is 73 jaar geworden. Van november 1986 tot december 2005 was hij werkzaam als hoogste ambtenaar op het stadskantoor. Op 61-jarige leeftijd maakte Thomassen gebruik van een vroegtijdige vertrekregeling nadat hem het ereburgerschap van de gemeente Bergen op Zoom was aangeboden. Bij zijn afscheid is hem tevens een onderscheiding toegekend in de Orde van Oranje-Nassau. Na zijn pensionering bleef Thomassen actief in het culturele verenigingsleven.

Mr. P. B. J. M. (Peter) Thomassen is afkomstig uit het Limburgse Roermond en volgde na zijn gymnasium een rechtenstudie aan de toenmalige Katholieke Hogeschool in Tilburg. Na zijn opleiding was hij enkele jaren assistent en trad in 1972 als beleidsmedewerker RO in dienst bij de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten). Later bracht Thomassen het tot adjunct-gemeentesecretaris in Delft, en vervolgens werd hij RO-stafmedewerker op het provinciehuis in Maastricht. Van daaruit maakte hij in november 1986 de overstap naar Bergen op Zoom.

Veranderingen

Onder het bewind van Thomassen maakte de ambtelijke dienst in Bergen op Zoom een veranderlijke tijd door. In 1996 verhuisde de ambtenarij van het stadhuis in de Sint Annastraat naar de nieuwbouw aan de Jacob Obrechtaan. In 1997 volgde de gemeentelijke fustie tussen de toenmalige gemeenten Bergen op Zoom en Halsteren. Daarbij zijn de beide ambtenarenapparaten van de twee gemeenten samengevoegd. In de jaren nadien volgde een sanering en inkrimping van het personeelsbestand. Tijdens zijn ambtsperiode gold Thomassen als een charismatische maar tegelijk autocratische persoonlijkheid. Hij kreeg, vanwege deze eigenschappen én zijn katholieke achtergrond, de bijnaaam 'De Kardinaal'. Thomassen was de laatste gemeentesecretaris 'oude stijl'. Met de introductie van het duale bestuurssysteem in 2006 is de functie omgevormd tot die van algemeen directeur. De ondersteunende taken voor de gemeenteraad zijn ondergebracht in een geheel nieuwe functie, die van raadsgriffier.