College van B en W grijpt in om ontwikkelingen Poortgebied te borgen

BERGEN OP ZOOM – Het gebied dat tussen en aan de Moerstraatsebaan, Bemmelenberg, Vredenburg en de Rijksweg A4 ligt moet een belangrijke toeristische en recreatieve functie gaan krijgen, meer nog dan nu al het geval is. Omdat een aantal percelen door executieverkoop dreigden van eigenaar te wisselen, vond het college van B en W dat er moest worden ingegrepen.

Donderdagavond tijdens is in het Oude Stadhuis de gemeenteraad door het college bijgepraat over het inzetten van de Wet voorkeursrecht gemeenten in het zogenoemde Poortgebied. Onlangs bleek dat er voor een aantal percelen executieverkoop dreigt en het wisselen van eigenaar zou de gebiedsplannen in gevaar kunnen brengen. Door deze maatregel is de gemeente de eerste gegadigde, mocht het inderdaad tot gedwongen verkoop komen.

Impasse voorkomen

Het vestigen van voorkeursrecht ziet de gemeente ook vooral als een signaal dat de gemeente grote waarde hecht aan de plannen voor het gebied, meldt een vrijdagmiddag verstuurd persbericht. In het belang van de toeristisch en recreatieve mogelijkheden wil het college dat de ontwikkeling van het Poortgebied doorgang krijgt. Er dreigde een impasse te ontstaan, evenals versnippering van de eigendommen. Om grip te houden op het gebied heeft het college met deze beslissing voorkomen dat het wel eens heel lastig had kunnen worden om door te gaan met de ingezette koers.