Petter en Kammeijer over daklozen: ‘Niet één twee drie opgelost.’

BERGEN OP ZOOM – Dinsdag zijn de daklozen die daarvoor verbleven in stadspark Kijk in de Pot overgebracht naar de gemeentekwekerij. Ze mogen daar tot 1 augustus blijven, is ze verteld door de gemeente. Maar dan?

Het college zit er zichtbaar mee in de maag, bleek tijdens de wekelijkse persconferentie. Burgemeester Petter vertelt: "Er kwamen meldingen binnen van overlast. Zoals ontlasting in de bosjes en het gebruik van buitenkranen bij buurtbewoners. Er werd soms zelfs bij die mensen aangebeld als de kraan was afgesloten." Ook voor spelende kinderen in het park werd de situatie als onwenselijk gezien, meldt de burgervader. Hij vervolgt: "Je kunt die wildkampeerders gewoon meteen wegsturen maar dan weet je dat ze elders in de gemeente weer opduiken. Dat is dus geen oplossing." De gemeente koos er daarom voor de regie te houden. In ieder geval voor nu.

Bekenden van de instanties

Het gaat om een tiental mensen die allemaal bekend zijn bij de hulpdiensten. Het is volgens wethouder Yvonne Kammeijer een 'lastige groep', die vanwege eerder gedrag zelfs niet meer welkom is bij de maatschappelijke opvang. De bestuurder verzucht: "Dé oplossing is er eigenlijk niet."

West-Brabant heeft gekozen voor gezamenlijk optrekken in de opvang van daklozen. Het gaat regiobreed om ongeveer 75 mensen. Kammeijer ziet het als een goed teken dat deze groep hier, tegen de landelijke tendens in, niet groeit. "Onze aanpak: die mensen zo veel en snel mogelijk onderdak bieden, werkt dus." Maar blijkbaar geldt dat niet altijd. Het betreffende gezelschap dat nu even op de gemeentekwekerij verblijft, valt voorlopig buiten de boot. "Hulpverleners van GGZ Novadic-Kentron doen hun best deze mensen te helpen maar ze moeten wél willen", vat de wethouder samen.

Handhaven

Hoe dan ook, na juli is het afgelopen met het verblijf op het tijdelijke onderkomen. In die maand zal er intensief contact en toezicht zijn, waarbij opnieuw gepoogd wordt ze hulpverlening aan te bieden. Mocht dat niets worden en ze gaan daarna elders in de gemeente kamp opslaan, dan wordt er streng gehandhaafd belooft de burgemeester.

Stockfoto: Pixabay/Herry Washington (StarFlames)