PvdA ongelukkig met discussie Foodstoet

BERGEN OP ZOOM – Afgelopen maandag stelde raadslid Han Verbeem namens de PvdA-fractie enkele vragen aan het college van B & W over klachten naar aanleiding van De FoodStoet. De algehele verontwaardiging was groot. De partij betreurt dat want het ging hen vooral om het bespreken van een algemener en terugkerend probleem.

Tijdens en meteen na het evenement De Foodstoet heeft de PvdA-fractie meerdere klachten ontvangen betreffende geluidsoverlast. Reden om met vragen te komen richting het college, over hoe deze nog beter te voorkomen. Raadslid Han Verbeem stelde een schrijven op, maar berichtgeving daarover viel niet in goede aarde. Er barstte online, met name op Facebook, een stevige discussie los, met veel verontwaardiging. 

Fractie betreurt ophef

De PvdA betreurt de ontstane commotie omdat de boodschap niet is aangekomen zoals is bedoeld, meldt een persbericht van woensdagmorgen. De fractie laat weten op zich juist groot voorstander te zijn van evenementen zoals de FoodStoet.

Informatief en onderzoekend

Fractievoorzitter Sahin Ergec meldt: "Dergelijke evenementen dragen op vele manieren bij aan een positieve ontwikkeling in onze gemeente. Wij zullen ten alle tijden pal voor dergelijke evenementen en haar organisatoren blijven staan. De door ons gestelde vragen waren vooral informatief en onderzoekend van aard, niet zozeer verwijtend. Hier is bewust voor gekozen, aangezien wij in elke situatie naar een zo goed mogelijke oplossing voor iedereen zoeken. Wij staan vol overtuiging vóór ruimte voor lokale ondernemers, meer levendigheid in de stad en meer gezellig. Daartegenover zullen wij altijd het belang van de ‘gewone burger’, in dit geval de omwonenden, scherp in de gaten houden."