Recreatiewoningen uit bestemmingsplan na kritiek raad

Het Bestemmingsplan Buitengebied Oost wordt herzien. Een groot deel van het plangebied betreft natuur en is onderdeel van het Brabants Natuurnetwerk. (Tekst: Han Verbeem, foto: Pixabay / Bert van Hul)

BERGEN OP ZOOM – Het huidige Bestemmingsplan Oost (BBP Oost) is na 15 jaar weer aan vernieuwing toe, en daarom ligt er nu een nieuw plan ter inzage. Eén van de opmerkelijke wijzigingen in het voorstel is de beperking van het aantal recreatiewoningen in de bossen bij Stayokay, die nog dateren uit de jaren '60 en '70. Het college hanteert hiervoor een 'uitsterfbeleid'. Wethouder Jacobs komt de commissie tegemoet door het deel rondom de 11 recreatiewoningen 'uit het plan te knippen' en daar een apart plan voor te maken. Maar, zo waarschuwde Jacobs: "Het kan zijn dat de provincie ons daarin terecht wijst."

Tijdens de inspreekavond van 30 agustus kwamen diverse woningeigenaren op voor hun belangen: daarbij zou de status van de recreatiehuizen al in 1985 zijn gegarandeerd. Ook agrarisch ondernemer Jos Naalden, die insprak bij de raad, zit in de knel met uitbreidingsplannen van zijn varkenshouderij.

Zorg voor de omgeving

Sander Siebelink (Lijst Linssen) pleit voor een legalisatie van de woningen, waarvan de percelen onderdeel uitmaken van het zogeheten Natuurnetwerk Brabant, een aanéénschakeling van waardevolle natuurzones. De recreatiehuizen noemt hij "kwalitatieve woningen van eigenaren die zorg voor de omgeving hebben", aldus Siebelink. Dat is geen gewoonte: "Helaas zien we in het buitengebied steeds meer verloedering en verwaarlozing." Het draait allemaal om communicatie en misverstanden, zo constateert het raadslid. Siebelink wil vanuit een 'kleine werkgroep uit de raad' samen met het college en de gemeentelijke voorlchtingsafdeling rond de tafel gaan om de communicatie naar de burgers te verbeteren. Nagenoeg alle partijen ondersteunden dit plan van Lijst Linssen.

Leuk wonen

VVD-raadslid Rian Govers wil graag wat 'verbeterpunten' meegeven aan het college. Daarbij noemt ze een aantal agrarische thema's: de aanpak van leegstand en voormalige bedrijfspanden; duurzaam bouwen en de verruiming van mogelijkheden voor agrarische nevenactiviteiten. "We willen allemaal een leuk buitengebied waar het mooi wonen, leven en werken is", stelt ze. Ze is faliekant tegenstander van het 'uitsterfbeleid' dat het college hanteert rondom recreatiewoningen in het buitengebied, terwijl andere soortgelijke woningen daar wel zijn toegestaan. "Gelijke monnikken, gelijken kappen". Ze pleit voor creatieve oplossingen. Mogelijk kan een houten chalet ingezet worden als mantelzorgwoning.

Riolering

BSD-raadslid Louis van der Kallen oppert legalisering van de recreatiewoningen. "De provincie praat graag over een 'voor-wat-hoort-wat' situatie. Als er voor deze woningen een échte riolering wordt aangelegd dan komt dat de kwaliteit van het hele gebied ten goede", merkt hij op. 

In de vriezer zetten

Joey van Aken (PvdA) heeft het over 'vreemde onderbuikgevoelens, fronsende wenkbrouwen en enige verbazing', na de presentatie van de Beeldvormingsbijeenkomst. "Als iemand een zienswijze indient en pas na twee jaar een reactie van de gemeente ontvangt, dan klopt er iets niet." Van Aken pleit ervoor om het plan nog even in de vriezer te zetten en grondig te evalueren. "Waar kunnen we lessen uit trekken, hoe kunnen we dat als raad verbeteren naar de toekomst." Zijn fractie is langs geweest bij een bezwaarmaker aan de Balsedreef en constateert dat er 'nog heel veel inhoudelijke vragen' zijn rondom alle juridische complicaties.

Complex

Ufuk Cuman (D66) noemt de situatie 'complex'."Wij willen het karakter van het buitengebied zoveel mogelijk behouden, maar er is tegelijkertijd een spanningsveld. Mensen willen wonen in het buitengebied en dat trekt een bepaald type bewoners aan. Dan moet je als gemeente duidelijk zijn in wat daar wel en niet kan." Wat betreft de recreatiewoningen bepleit Cuman een 'redelijke oplossing'. Een moeilijke kwestie, zo beseft het D66-raadslid. 

Natuurwaarde

Peter van den Ouden (GroenLinks) noemt de kwestie van de recreatiewoningen "een weerbarstige materie met een rijke geschiedenis." Ook Van den Ouden pleit voor een legalisatie van deze woningen. "De natuurwaarde is bij deze bewoners in goede handen." Hij haalt daarbij andere dossiers uit het verleden aan "waarbij we na langdurig gedogen óók tot legalisatie zijn overgegaan." 

Samen aan tafel

Ton van Dorst (Steunpunt) was kort maar krachtig over de raadsmededeling en richt zich op de communicatie: "Wij ondersteunen het voorstel van Lijst Linssen. Een betere communicatie naar de bewoners, daar kunnen we alleen maar vóór zijn." Rijnout Krijnen (CDA) doet een oproep aan het college: "Ga met de bezwaarmakers aan tafel zitten, ga in overleg dan kom je samen tot een oplossing." Ook zijn partij ondersteunt het plan van Lijst Linssen om een communicatiewerkgroep op te richten.

Kansen gepakt

GBWP-raadslid Aydin Akkaya constateert dat insprekers vorige week 'hun kansen hebben gepakt om op te komen voor hun belangen'. Het raadslid ziet voordelen om te spreken over communicatie maar vindt een werkgroep te ver gaan."Ik vind niet dat ik als raadslid op de stoel moet gaan zitten van een communicatiemedewerker." Maar, zo benadrukt hij: "Als er communicatieproblemen zijn, dan wil ik die uiteraard wel graag horen."

Reactie College

Wethouder Barry Jacobs merkt op dat inderdaad 80 procent van het plangebied onderdeel uitmaakt van het natuurnetwerk. "Het college zoekt binnen de regels die hiervoor gelden het maximaal haalbare", aldus de wethouder. Daarom wordt voor niet-gelegaliseerde recreatiepanden in principe een uitsterfbeleid gehanteerd. Ook voor de uitbreidingsplannen van Naalden wordt naar een oplossing gekeken.