Stadlander wil snel met gemeente praten over woonlasten laagste inkomens

BERGEN OP ZOOM – Stadlander is één van de woningcorporaties in de regio die met de gemeentes waar ze actief zijn in gesprek willen over de woonlasten van sociale huurders. Zeer recent onderzoek wijst namelijk uit dat voor ongeveer een kwart van de sociale huurders een betaalrisico dreigt.

De oorzaken die het onderzoek van juli 2017 noemt zijn de lage inkomens, het afbrokkelen van de sociale zekerheid en de hoge lasten voor deze huishoudens. De woonlasten voor een huurder maken daar deel van uit en bestaan uit de huur, de kosten voor energie en de gemeentelijke belastingen en heffingen. Bij een gezamenlijke lokale aanpak kan beter worden ingespeeld op de situatie in de betreffende gemeente. De corporaties willen inzetten op preventie, vroeg-signalering, financiële begeleiding en daar waar mogelijk arbeidsparticipatie. Het doel is om sociale huurders die in de knel zitten weer financiële ruimte en daarmee meer ruimte om te leven te geven.

Onderzoek naar betaalbaarheid van het wonen

De woningcorporaties hebben in het kader van armoedebeleid onderzoek laten verrichten naar de betaalbaarheid van het wonen in delen van Zuidwest-Brabant en Zeeland. De focus van het onderzoek ligt op lasten van huurders die in aanmerking komen voor een sociale huurwoning.

Opvallend is dat er tussen gemeenten grote verschillen zijn in de zogenoemde overige woonlasten. Die worden veroorzaakt door verschillen in de hoogte van de gemeentelijke belastingen en heffingen. Huurders in Rucphen hoeven bijvoorbeeld geen rioolafvoerheffing te betalen, terwijl dit in alle andere gemeenten wel zo is. Roosendaal en Bergen op Zoom heffen de hoogste lasten; in de andere gemeenten komen deze circa € 100 lager uit.

Laagste inkomens lopen meeste risico

Ongeveer een kwart van alle huurders loopt een betaalrisico. Bij de huishoudens met recht op huurtoeslag betreft dit gemiddeld rond de 40 procent. Deze huurders hebben, ondanks de huurtoeslag, moeite om rond te komen. Zij besparen mogelijk op andere noodzakelijke uitgaven om de huur te kunnen betalen.

Huishoudens met één inkomen, zoals alleenstaanden en éénoudergezinnen, maken 82 procent uit van het totaal aan huishoudens met een betaalrisico. De verschillen tussen de regio’s voor wat betreft de betaalrisico’s zijn klein, maar ook hier zien de corporaties dat deze groep in steden procentueel groter is dan in het landelijk gebied.

Punt van zorg en aandacht

De problemen worden veroorzaakt door een onbalans tussen het beschikbare inkomen en de vaste lasten. Huishoudens hebben zelf als eerste een verantwoordelijkheid om te zorgen dat inkomsten en uitgaven in balans zijn. Maar armoede en betaalproblemen worden in de meeste gevallen veroorzaakt door een gebrek aan mogelijkheden om het inkomen te verhogen.

Als het mensen zelf niet lukt om hun inkomenspositie te verbeteren, moet via de rijks- en/of gemeentelijke overheid inkomensondersteuning worden ingezet, stelt het persbericht van de corporaties. Ze nemen daarin zelf ook hun verantwoording door het zo betaalbaar mogelijk houden van het wonen, huren waar mogelijk te matigen en soms zelfs te verlagen. Er wordt zo passend mogelijk toegewezen en het prijsniveau van het woningaanbod is afgestemd op de beperkte bestedingsruimte van de doelgroep en kosten als energielasten worden waar mogelijk gerealiseerd.

Toch moeten ook gemeente bijspringen, is de boodschap. Net als welzijnsinstellingen en zelfs energiebedrijven. Daarom willen Stadlander en de andere corporaties met de betreffende gemeentes en andere betrokken organisaties om tafel, om te voorkomen dat er een hoop mensen financieel vast gaan lopen.

Stockfoto: Pixabay/Alexas_Fotos