Tevredenheid over S&L Zorg neemt toe

INGEZONDEN MEDEDELING (bewerkt door de redactie)

BERGEN OP ZOOM / ROOSENDAAL – Uit recent onafhankelijk onderzoek blijkt dat de cliënten en hun familie S&L Zorg steeds hoger waarderen. Maar liefst 85 procent van de cliënten en 83 procent van de cliëntvertegenwoordigers geven een 7 of meer. De waardering is daarmee hoger dan het landelijk gemiddelde.

Het overgrote deel van de cliënten bij S&L Zorg deed mee aan het onderzoek en daaruit bleek dat ze erg tevreden zijn over de zorg en ondersteuning. Cliënten zijn bijvoorbeeld positief over de aandacht voor hun emotioneel en lichamelijke welzijn en de persoonlijke verzorging.

Aandachtspunten zijn er echter ook. Ze zouden graag zien dat er meer tijd is voor buitenactiviteiten, waaronder uitstapjes. De gemiddelde waardering van cliënten is landelijk 2,7 (op 3) en bij S&L Zorg 2,8.

Wettelijk vertegenwoordigers

De wettelijk vertegenwoordigers (vaak familie) zijn ook positiever dan gemiddeld. Ze geven S&L Zorg een 7,7 terwijl landelijk een 7,5 het gemiddelde is. Als sterk punt geven deze vertegenwoordigers onder meer aan dat er een goede band is tussen begeleiders en cliënten. Ook zij hebben nog wel wensen voor verbeteringen op het gebied van individuele tijd en aandacht van begeleiders voor de cliënten.

Beter dan 2014

In 2014 liet de zorgaanbieder ook een onderzoek doen. Ten opzichte van die resultaten groeide de waardering, met name onder cliëntvertegenwoordigers. In 2014 gaf 72 procent daarvan een ruime voldoende, in 2017 was dat 83 procent. S&L Zorg liet het onderzoek doen door een onafhankelijk bureau, volgens een methode die is goedgekeurd door de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland. Er werden 731 cliënten, vertegenwoordigers en begeleiders bij betrokken.