Streekomroep ZuidWest vraagt vergunning Steenbergen aan

INGEZONDEN MEDEDELING (bewerkt door de redactie)

BERGEN OP ZOOM / ZUIDWEST-BRABANT – Over een half jaar wordt de vergunning voor lokale omroep in de Steenbergen opnieuw toegewezen. Streekomroep ZuidWest, werkzaam in Bergen op Zoom, Roosendaal en Woensdrecht, heeft bij het Commissariaat voor de Media een aanvraag ingediend voor het verkrijgen van de vergunning en daarbij het uitbreiden van haar verzorgingsgebied met die gemeente.

Volgens Maarten van den Boom, directeur streekomroep ZuidWest, sluit dit prima aan bij het convenant tussen de NLPO (Nederlandse Lokale Publieke Omroep) en de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten). Daarin staat dat de sector moet vernieuwen en zichzelf moet omvormen naar streekomroepen. “Streekomroep ZuidWest is al jaren een succesvolle streekomroep en wij vinden dat het gebied van Steenbergen prima in ons verzorgingsgebied past.”

De gemeente Steenbergen heeft als reactie op het convenant te kennen gegeven dat ze een voorkeur heeft voor een streekomroep met het gebied wat nu valt onder ZuidWest. Dus sluit deze stap van ZuidWest prima aan bij de wens van de gemeente. Dat ZuidWest het goed doet blijkt uit de nominatie voor de titel lokale omroep van het jaar. “De jury prijst ons om onze voortrekkersrol op het gebied van het vormen van streekomroepen en daar zijn wij bijzonder trots op”, aldus Van den Boom.