start bouwactiviteit Abraham de Haanstraat en Guido Gezellelaan

BERGEN OP ZOOM – Woensdagmiddag is samen met omwonenden en geïnteresseerden een officiële start gegeven aan de bouw van twee nieuwe appartementsgebouwen op het braakliggende terrein ter hoogte van de Abraham de Haanstraat, tussen het Groene Gordijn en de Guido Gezellelaan.

Het is een project van Stadlander, dus het openingswoord werd verzorgd door directeur Ton Ringersma. Die vertelde dat er 83 appartementen komen in de sociale woningbouwsector, waarvan er 36 in de zogeheten nul-op-de-meter categorie vallen. De rest is deels nog afhankelijk van externe energievoorziening. Er zit tevens een deel levensloopbestendige woningen bij.

Wethouder Patrick van der Velde was één van de andere sprekers. Hij is blij met alle nieuwbouw die her in der in de gemeente verrijst, in verschillende woonklassen. Mede omdat het duurzaam gebeurt dus een opwaardering betekent voor de gemeente en de betreffende wijken. Namens het college wenste bij Stadlander en de bouwers veel succes. In het derde kwartaal van 2018 moet alles af zijn en in het voorjaar kunnen geïnteresseerde woningzoekers er op inschrijven, is de verwachting.

Begroeiing

Niet alleen naast maar ook op een deel van het bouwwerk komt begroeiing. Om de bouwplannen ludiek in te luiden is naast de bouwplaats een tijdelijk plantsoentje met heideplantjes aangelegd met een bijenhotel. De bouwers hebben beloofd aan Ringersma en de wethouder dat zij hier zorg voor dragen gedurende de periode dat ze hier aan het werk zijn.

Artist impression: Stadlander / Foto's: KijkopBergenopZoom.nl