Studenten Avans doen onderzoek naar miscommunicatie rond ‘Op de Weele’

INGEZONDEN MEDEDELING (bewerkt door de redactie)

BERGEN OP ZOOM – Vijf derdejaars communicatiestudenten van Avans Hogeschool doen onderzoek naar miscommunicatie vanuit de gemeente rond nieuwbouwprojecten. Voor hun opdracht hebben ze het bouwproject Op de Weele als onderwerp gekozen, naar aanleiding van berichten over ontevreden bewoners die verschenen zijn in de media.

De studenten kwamen de zaak op het spoor nadat ze in verschillende media negatieve reacties op het project hadden gelezen, meldt buurtbewoner Robbert Boon. Hij en andere bewoners van de wijk De Nieuwe Kaai voeren sinds oktober actie tegen de bouw van het Op de Weele project, waarbij onder meer een flat van 25 meter hoog is gepland. Op 3 oktober werd tijdens een informatieavond bekend dat dit gebouw pal naast het Groot Arsenaal gaat komen.

Onduidelijk en tegenstrijdig

De bewoners beweren niet of fout geïnformeerd te zijn over deze plannen. Reden voor de vijf communicatiestudenten om naar de communicatie vanuit de gemeente rond dit project onderzoek te doen. Voor hun onderzoek hebben zij eerst gekeken in hoeverre ze zelf informatie over het project konden vinden. Daarbij stuitten zij, net als de vele bewoners die actie voeren tegen de hoogbouw, op onduidelijke en tegenstrijdige informatie.

Zo spreekt de gemeentelijke website Scheldevesting.nl nog steeds over minder woningen dan dat er uiteindelijk op het deelgebied gebouwd gaan worden. Terwijl deze site door de gemeente wordt aangemerkt als betrouwbare informatiebron, aldus Boon. Tevens vonden de studenten het bestemmingsplan niet duidelijk over de te realiseren hoogte van het gebouw.

Steken laten vallen

Onderdeel van het onderzoek door de studenten is gesprekken aangaan met betrokkenen. Donderdagavond hebben ze in het Spiritum, direct naast het bouwproject, gesproken met Piet Juten, voorzitter van Vereniging Binnenstad en enkele bewoners van de wijk De Nieuwe Kaai'. Uit dit gesprek kwam naar voren dat zowel de vereniging als de bewoners vinden dat de gemeente steken heeft laten vallen. Die had veel eerder bekend kunnen maken wat er gebouwd zou gaan worden, dit moeten vermelden op de betreffende website en het in de bestaande schetsen van de wijk op moeten nemen. De laatste twee punten zijn tot op de dag van vandaag niet opgepakt.

De studenten hopen met hun onderzoek de gemeente Bergen op Zoom een onderbouwd advies te kunnen geven, waarmee miscommunicatie rond nieuwbouw in de toekomst is te voorkomen.

Afbeelding: door buurtbewoner gemaakte montage (gebouw wordt niet echt zo rood)

Meer lezen: